Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ nội dung về ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Quyết định 2045/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 2362/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2362/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ƯU ĐÃI KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2045/2004/QĐ-UB NGÀY 18/6/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH3;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Căn cứ Công văn số 1042/VPCP-V.I ngày 09/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về xử lý thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 05/9/2014 về công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh (thời kỳ 2001-2010) của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số điều, khoản tại Quyết định số 2045/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004, Quyết định số 3467/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002, Quyết định số 4047/2002/QĐ-UB ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2091/TTr-KHĐT ngày 22/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung “Các dự án đầu tư được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án thì được hưởng giá thuê đất ở mức thấp nhất trong khung giá thuê đất hiện hành theo quy định của Nhà nước” tại Điểm 2.1.2, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2045/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xử lý các dự án đã được hưởng chính sách tại Điểm 2.1.2, Điều 2, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2045/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004 của UBND tỉnh (nếu có) và các nội dung khác của quyết định trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ nội dung về ưu đãi khuyến khích đầu tư tại Quyết định 2045/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


541
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108