Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

Số hiệu: 2347/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 30/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP NHƠN PHONG (XÃ NHƠN PHONG, THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 176/TTr-UBND ngày 28/4/2017 và số 528/UBND-CCN ngày 13/6/2017; đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 49/TTr-SCT ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Nhơn Phong.

2. Địa điểm: Thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu đất quy hoạch có giới cận: Phía Đông giáp kênh mương nội đồng và đường dân sinh; phía Tây giáp đường bê tông hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư (có vùng đệm cây xanh phân cách); phía Bắc giáp Sông Bờ Mọ.

3. Quy mô diện tích: 11,5 ha.

4. Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Chế biến nông - lâm sản, mộc dân dụng, cơ khí, gạch không nung, may mặc, sản xuất bao bì và chế biến nước mắm.

5. Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng: Công ty TNHH Chế biến nước mắm Mười Thu.

Điều 2. Giao UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai đầu tư xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp Nhơn Phong đảm bảo có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nước mắm Mười Thu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13