Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 23/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BÂN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011 cho các chương trình, dự án như các biểu đính kèm quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo hạng mục công trình và cơ cấu vốn đầu tư cho các chương trình, dự án; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc các ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vp Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, CV.
- Lưu VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH NĂM 2011

NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU
(Kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2011

Ghi chú

 

TỔNG SỐ

 

865.900

 

A

VỐN TRONG NƯỚC

 

715.900

 

I

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

 

52.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Các tuyến đường nối cụm SXCN tập trung phía Tây Bắc với QL 9

BQL Khu kinh tế

1.500

HT

-

Nâng cấp mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp

BQL Khu kinh tế

1.500

HT (Gđ1)

-

Đường vào Khu Dịch vụ du lịch hồ Khe Sanh (Giai đoạn 2)

UBND huyện Hướng Hóa

2.100

HT

-

Đường trung tâm xã Tân Liên, tuyến T2

UBND huyện Hướng Hóa

1.500

HT

-

Đường Tân Trung, xã Tân Lập

UBND huyện Hướng Hóa

1.500

HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Đường nối tuyến số 1 cụm SXCN tập trung phía Tây Bắc đi bãi rác TT Lao Bảo

BQL Khu Kinh tế

3.500

HT

-

Xây dựng CSHT Khu CN Tân Thành

BQL Khu Kinh tế

9.000

 

-

Xây dựng HTKT công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo

BQL Khu Kinh tế

3.200

 

-

Tăng cường công tác PCCC và trang cấp một số phương tiện cần thiết phục vụ công tác PCCC

Công an tỉnh

750

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Khu Tái định cư cho đồng bào dân tộc di dời thực hiện dự án CSHT cụm cửa khẩu mở rộng

UBND huyện Hướng Hóa

7.000

 

-

Đường nối QL 9 đi bản Cheng

BQL Khu Kinh tế

3.600

 

-

Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Tân Hợp

BQL Khu Kinh tế

2.000

 

-

Tuyến đường từ trục đường trung tâm song song QL 9 về phía hồ Thanh niên

BQL Khu Kinh tế

2.000

 

-

CSHT Khu Tái định cư Lao Bảo- Tân Thành

BQL Khu Kinh tế

5.000

 

-

Trụ sở UBND thị trấn Lao Bảo

UBND huyện Hướng Hóa

1.300

 

-

Đường nối QL 9 vào bản Làng Vây

BQL Khu Kinh tế

1000

 

 

Các dự án khác

 

 

 

-

Trung tâm kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu Kinh tế TMĐB Lao Bảo

Sở KH-CN

3.850

 

-

Bãi rác tạm tại thị trấn Lao Bảo

BQL Khu Kinh tế

200

 

-

GPMB để làm nghĩa trang xã Tân Thành

BQL Khu Kinh tế

200

 

-

Chuẩn bị đầu tư và trả nợ các công trình đã quyết toán

Các đơn vị

1.300

 

II

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

 

10.000

Có QĐ riêng

III

HẠ TẦNG DU LỊCH

 

19.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Khu dịch vụ-Du lịch Cửa Việt (gđ1)

 

 

 

+

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên bãi tắm Khu Dịch vụ- DL Cửa Việt

BQL các Khu Du lịch

6.200

 

+

Đường trung tâm khu DV - DL tổng hợp Cang Gián thuộc khu DV- DL dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Cửa Việt

BQL các Khu Du lịch

1.800

HT

+

Đường phía Bắc khu DV - DL tổng hợp Gio Hải thuộc khu DV - DL dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt

BQL các Khu Du lịch

2.200

HT

+

Đường trung tâm khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Giang Hải thuộc khu DV - DL dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt

BQL các Khu Du lịch

4.000

HT

-

Đường bao phía Tây khu Thủy Bạn thuộc khu DV - DL dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt

BQL các Khu Du lịch

800

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Đường trung tâm Khu Du lịch Cửa Tùng

BQL các Khu Du lịch

4.000

 

IV

HẠ TẦNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI CHIA TÁCH

 

45.000

 

1

Cấp huyện

 

16.000

 

a)

Trụ sở cơ quan QLHCNN

 

7.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Trụ sở làm việc cơ quan Dân Chính Đảng huyện đảo Cồn Cỏ

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

7.000

HT

b)

Hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng thiết yếu tại đảo Cồn Cỏ

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

9.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Đường khu trung tâm tuyến T1B

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

4.000

HT

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Đường T2 nối dài

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

2.000

 

-

Hệ thống cấp nước tập trung huyện đảo Cồn Cỏ

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

3.000

 

2

Cấp xã

 

29.000

 

a)

Trụ sở cơ quan QLHCNN

 

3.800

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Trụ sở làm việc xã Triệu Thượng, Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

1.000

HT

-

Trụ sở làm việc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

2.800

HT

b)

Hạ tầng đô thị và các công trình công cộng thiết yếu

 

25.200

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Trường THCS xã Triệu Thượng, Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

1.500

NS tỉnh: 6.300 triệu HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Đường giao thông trục thôn 4 Thạch, thị trấn Cửa Tùng

UBND huyện Vĩnh Linh

6.000

 

-

Đường thị trấn Cửa Việt đi xã Gio Hải

UBND thị trấn Cửa Việt

3.000

 

-

Bãi rác thị trấn Cửa Tùng

UBND huyện Vĩnh Linh

2.000

 

-

Bãi rác thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

2.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

 

Trạm y tế xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

700

Hỗ trợ

-

Trường THCS phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

4.500

 

-

Trường tiểu học phường An Đôn, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

2.500

 

-

Trường tiểu học thôn 4 Thạch, thị trấn Cửa Tùng

UBND huyện Vĩnh Linh

3.000

 

V

CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG THỦY SẢN, CÂY TRỒNG VẬT NUÔI VÀ CÂY LÂM NGHIỆP

 

15.000

 

-

Phát triển giống thuỷ sản

Sở NN-PTNT

3.000

 

-

Chương trình giống cây trồng, vật nuôi

TT Giống cây trồng, vật nuôi

10.000

 

-

Hỗ trợ vùng giống nhân dân

Các huyện, thành phố, thị xã

2.000

 

VI

CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ VÀ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ

 

12.000

 

1

Chương trình bố trí lại dân cư theo Quyết định 193

 

4.000

 

-

DA Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa

Chi cục PT nông thôn

1.200

 

-

DATĐC vùng đồi phía Tây Nam huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

1.500

 

-

Dự án Điểm di dân tập trung Khu Tái định cư vùng sụt lún, sạt lở đất thôn Tân An, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

500

 

-

Dự án Di dời dân ra khỏi các vùng sụt lún, sạt lở đất huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

800

 

2

Các dự án định canh định cư

 

8.000

 

-

Dự án ĐCĐC tập trung vùng La Heng, thôn Cu Dong, xã Húc, huyện Hướng Hóa

Ban Dân tộc

1.500

 

-

Dự án ĐCĐC tập trung vùng KaLu, Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông

Ban Dân tộc

1.500

 

-

Dự án ĐCĐC tập trung vùng Sông Ngân, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh

Ban Dân tộc

1.500

 

-

Dự án ĐCĐC tập trung vùng PiRao, xã A Ngo, huyện Đakrông

UBND huyện Đakrông

2.500

 

-

Dự án ĐCĐC tập trung vùng Cu Vơ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

UBND huyện Hướng Hóa

1.000

 

VII

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊ BIỂN

 

50.000

 

-

Sửa chữa nâng cấp đê Bắc Phước, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong

Sở NN-PTNT

11.800

HT

-

Sửa chữa nâng cấp đê cát Hải Lăng

Sở NN-PTNT

3.000

 

-

Nâng cấp đê tả Bến Hải

Sở NN-PTNT

17.200

 

-

Đê tả và đê hữu Thạch Hãn

Sở NN-PTNT

12.000

 

-

Đê, kè Cửa Tùng

Sở TN-MT

6.000

Đê kè xử lý xói lỡ

VIII

HẠ TẦNG QUẢN LÝ BẢO VỆ BIÊN GIỚI

 

17.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Nâng cấp mặt đường Lao Bảo- Hướng Phùng

Bộ CHBP tỉnh

5.000

HT

-

Đường từ trạm kiểm soát Cóc đến mốc R11

Bộ CHBP tỉnh

1.000

HT

-

Sữa chữa đường Sa Trầm- Pa Tầng

Bộ CHBP tỉnh

6.500

HT

Có 1.5 tỷ hỗ trợ KPBL

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Nâng cấp mặt đường từ Sa Trầm xã Ba Nang đi Pa Linh xã A vao, huyện Đakrông

Bộ CHBP tỉnh

4.000

 

-

Đường từ Xa Heng (Mốc R8) đi huyện Xa Muội tỉnh Salavan

Bộ CHBP tỉnh

500

 

IX

CHƯƠNG TRÌNH

BIỂN ĐÔNG - HẢI ĐẢO

 

60.000

QĐ riêng của Thủ tướng Chính phủ

X

ĐẦU TƯ Y TẾ TỈNH, TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN

 

14.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm

Sở Y tế

2.000

HT

-

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

Sở Y tế

4.800

HT

-

Trung tâm y tế dự phòng Đông Hà

Sở Y tế

1.300

HT

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Thiết bị y tế tuyến huyện

Sở Y tế

3.900

 

-

Trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Linh

Sở Y tế

2.000

 

XI

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỤ SỞ XÃ

 

5.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

1.000

HT

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông

UBND huyện Đakrông

800

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa

UBND huyện Hướng Hóa

800

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

800

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

800

 

-

Xây mới trụ sở UBND xã Hải Quế, huyện Hải Lăng

UBND huyện Hải Lăng

800

 

XII

ĐẦU TƯ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 160

 

8.000

 

1

Huyện Hướng Hóa: 11 xã

 

5.500

 

-

Các xã: Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập, Xy, A Dơi, Pa Tầng, Thanh, Thuận

UBND huyện Hướng Hóa

4.000

 

-

Các xã: Tân Thành, Tân Long, TT Lao Bảo

Ban Dân tộc

1.500

 

2

Huyện Đakrông: 5 xã

 

2.500

 

-

Các xã: A Bung, Tà Long, A Vao, Ba Nang

UBND huyện Đakrông

2.000

 

-

Xã A Ngo

Ban Dân tộc

500

 

XIII

ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 39 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

57.000

 

1

Ưu đãi đầu tư

 

2.000

 

2

CSHT đô thị Đông Hà

 

15.000

Không k/c mới

3

Công nghiệp- Hạ tầng làng nghề

 

6.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

CSHT làng nghề thị trấn Ái Tử

UBND huyện Triệu Phong

3.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp QL 9D

UBND thành phố Đông Hà

3.000

 

4

Hạ tầng chợ

 

7.900

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Chợ trung tâm huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

2.000

NS tỉnh hỗ trợ 4.000 triệu HT

-

Chợ trung tâm thị trấn Cửa Việt

UBND huyện Gio linh

2.000

NS tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu HT

-

Chợ thị trấn Bến Quan

UBND huyện Vĩnh Linh

1.500

NS tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu HT

-

Chợ trung tâm cụm xã Vĩnh Ô

UBND huyện Vĩnh Linh

1.900

HT (Trả nợ)

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Chợ Nam Đông, huyện Gio Linh

UBND huyện Gio linh

500

 

5

Nông nghiệp

 

5.000

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

BQL RPH LV sông Thạch Hãn

1.100

 

-

DA Làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp

Tỉnh Đoàn

1.000

NS tỉnh 8.905 triệu

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Trạm bơm Bình An

CTy TNHH MTV CTTL Quảng Trị

1.000

Kết hợp nguồn vốn khác

-

Hệ thống tiêu úng Trung - Sơn - Tài - Trạch huyện Triệu Phong

UBND huyện Triệu Phong

1.400

CV số 8130/BKH-KTNN ngày 12/11/2010

-

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

BQL RPH LV sông Bến Hải

500

 

6

Giao thông

 

1.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Đường cứu hộ, cứu nạn kết hợp với GTNT huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

1.000

CV số 8287/VPCP-KTN ngày 15/11/2010

7

Y tế - Xã hội

 

2.500

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Giảng đường Trường Dạy nghề Tổng hợp tỉnh Quảng Trị

Trường TC nghề TH Q.Trị

2.000

HT

-

Thư viện Trường Trung học Y tế Quảng Trị

Trường TH Y tế

500

HT

NS: 1527 triệu đối ứng

8

Văn hóa- Thông tin- TDTT

 

10.700

 

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Nhà thi đấu, tập luyện thể thao huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

3.700

 

-

Hệ thống điện chiếu sáng vào Di tích Chính phủ cách mạng LTMNVN

UBND huyện Cam Lộ

1.000

 

-

Di tích sân bay Tà Cơn giai đoạn 2

TT Bảo tồn DT & DT

1.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Xây dựng Trường quay và Trung tâm truyền hình kỹ thuật số- Đài phát thanh truyền hình tỉnh

Đài PTTH tỉnh

5.000

VB số 8008/VPCP-KTTH ngày 5/11/2010

9

Khoa học công nghệ

 

2.000

 

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Trung tâm phát triển công nghệ sinh học

Sở KH-CN

2.000

 

10

An ninh quốc phòng

 

4.900

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Nhà ở cán bộ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

3.400

Trả nợ HT

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Doanh trại Ban CHQS huyện Gio Linh

Bộ CHQS tỉnh

1.500

VB số 6713/BKH-QPAN ngày 22/9/2010

XIV

HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

 

15.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Khu Công nghiệp Nam Đông Hà

BQL Khu Kinh tế

10.000

HT

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Khu Công nghiệp Quán Ngang

BQL Khu Kinh tế

5.000

 

XV

HỖ TRỢ VỐN ĐỐI ỨNG ODA

 

50.000

 

 

Dự án hoàn thành

 

 

 

-

Cải thiện môi trường đô thị miền Trung

UBND thành phố Đông Hà

5.000

 

-

Đường liên xã Cam An- Cam Thanh (JICA)

UBND huyện Cam Lộ

2.000

NS tỉnh: 4.990 triệu

-

Dự án Chia sẻ II (Thụy Điển)

BQL Dự án Chia sẻ tỉnh

5.800

NS tỉnh: 13.000 triệu

-

Hỗ trợ GPMB để xây dựng công trình chợ Thuận xã Triệu Đại, thuộc Dự án PTNT tổng hợp miền Trung, tỉnh Q.Trị

UBND huyện Triệu Phong

1.300

NS tỉnh: 1.800 triệu

Hoàn thành

 

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

-

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp Quảng Trị (ADB)

Sở NN-PTNT

6.000

NS tỉnh: 27.598 triệu

-

Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005, tỉnh Quảng Trị (ADB)

Sở NN-PTNT

2.000

NS tỉnh: 20.600 triệu

-

Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Nam Thạch Hãn (ADB)

Sở NN-PTNT

7.811

NS tỉnh: 65.779 triệu

-

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (WB)

Sở GD-ĐT

1.850

NS tỉnh: 14.000 triệu

-

Cầu Đại Lộc (JICA)

Sở GT-VT

9.000

NS tỉnh: 24.282 triệu

-

Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị (ADB)

Sở Y tế

565

NS tỉnh: 2.616 triệu

-

Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông (ADB)

Ban TH DAPTDL Mê Kông

700

NS tỉnh: 5.083 triệu

-

Cấp nước và VSMT tiểu vùng sông Mê Kông (UN-HABITAT)

Cty TNHH MTV CN-XD QTrị

2.000

NS tỉnh: 10.000 triệu

-

HTKT Phát triển các đô thị hành lang Khu vực sông Mê Kông (ADB)

UBND thành phố Đông Hà

534

NS tỉnh: 1.200 triệu

-

Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế

1.550

NS tỉnh: 11.355 triệu

-

Dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

2.040

NS tỉnh: 150.000 tỉnh

 

Dự án khởi công mới

 

 

 

-

Dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2

Sở Y tế

200

NS tỉnh: 700 triệu

-

Dự án hỗ trợ tái thiết sau thiên tai tỉnh Quảng Trị (WB)

Sở Tài chính

300

 

-

Tiểu dự án chống lũ cho vùng trũng Hải Lăng tỉnh Quảng Trị thuộc dự án quản lý rủi ro thiên tai (WB4)

Sở NN-PTNT

250

 

-

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị

UBND TX. Quảng Trị

600

NS tỉnh: 30.733 triệu

-

Dự án tăng cường cơ sở vật chất và năng lực Trường Trung cấp nghề Quảng Trị

Trường TC nghề TH Quảng Trị

500

NS tỉnh: 6.600 triệu

XVI

HỖ TRỢ HUYỆN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT 30A

UBND huyện Đakrông

29.000

Có QĐ riêng

XVII

ĐẦU TƯ TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

 

20.000

 

-

Trung tâm chữa bệnh- giáo dục- lao động xã hội

Sở LĐ- TB&XH

20.000

 

XVIII

HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO (QĐ 167/2008/QĐ-TTg)

 

35.900

Có QĐ riêng

Trừ tạm ứng 5 tỷ

XIX

HỒ CHỨA NƯỚC NGỌT VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI TRÊN ĐẢO

 

15.000

 

-

Đầu tư hệ thống hồ chứa nước nhân tạo phục vụ tưới tiêu, kết hợp cấp nước sinh hoạt trên đảo Cồn Cỏ

Sở NN-PTNT

15.000

 

XX

CHƯƠNG TRÌNH 134 KÉO DÀI

 

7.000

 

-

Huyện Hướng Hóa

UBND huyện Hướng Hóa

4.810

 

-

Huyện Đakrông

UBND huyện Đakrông

1.700

 

-

Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh

180

 

-

Huyện Gio Linh

UBND huyện Gio Linh

190

 

-

Huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

120

 

XXI

HỖ TRỢ KHÁC

 

180.000

 

-

Đường vào xã Triệu Thuận

UBND huyện Triệu Phong

2.500

HT

-

Đường tránh nhà thờ La Vang

UBND huyện Hải Lăng

2.000

HT

-

Rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị

Bộ CHQS tỉnh

20.000

Trả nợ HT: 9.000 triệu

-

Đường hai bên bờ sông Hiếu

 

 

 

 

+ Đường Trần Nguyên Hãn

UBND TP. Đông Hà

40.000

Đền bù GPMB 57 tỷ

 

+ Đường Lê Lợi kéo dài

UBND TP. Đông Hà

15.000

 

-

Cầu qua sông Hiếu

Sở GT-VT

50.000

 

-

Đường cơ động ven biển Hải An- Hải Khê

Bộ CHQS tỉnh

20.000

 

-

Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành Cổ Quảng Trị (Gđ2)

Sở VHTT&DL

10.000

 

-

Đường vào đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ bờ Bắc sông Thạch Hãn

UBND TX Quảng Trị

7.500

Ý kiến PTTg Nguyễn Thiện Nhân

-

Đường Phú Lệ huyện Hải Lăng (Gđ 1)

UBND huyện Hải Lăng

13.000

 

A

VỐN NƯỚC NGOÀI

 

150.000

 

1

Dự án Chia sẻ II (Thụy Điển)

BQL Dự án Chia sẻ tỉnh

40472

 

2

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp Quảng Trị (ADB)

Sở NN-PTNT

10.000

 

3

Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005, tỉnh Quảng Trị (ADB)

Sở NN-PTNT

12.000

 

4

Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Nam Thạch Hãn (ADB)

Sở NN-PTNT

52.500

 

5

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (WB)

Sở GD-ĐT

22.500

 

6

Cầu Đại Lộc (JICA)

Sở GT-VT

8.567

 

7

Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị (ADB)

Sở Y tế

2.082

 

8

Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông (ADB)

Ban TH DAPTDL Mêkông

1.500

 

9

Cấp nước và VSMT tiểu vùng sông Mê Kông (UN-HABITAT)

Cty TNHH MTV CN-XD QTrị

27.000

 

10

HTKT Phát triển các đô thị hành lang Khu vực sông Mê Kông (ADB)

UBND TP. Đông Hà

4.500

 

11

Dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà

UBND TP. Đông Hà

1.801

 

12

Dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2

Sở Y tế

1.800

 

13

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

1.278

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2010/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.281
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238