Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 23/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Công văn số 801/TTg-CN ngày 25/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư các khu công nghiệp và dân cư, dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Theo Công văn số 139/BQL ngày 19/5/2008 của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Giám đốc Sở Công Thương, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ.CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG, TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật này. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang còn áp dụng các hỗ trợ đầu tư của tỉnh để khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang theo các quy định dưới đây.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang bảo đảm thực hiện đầy đủ, thuận lợi, nhanh chóng và ổn định lâu dài các hỗ trợ đầu tư của tỉnh vào Khu công nghiệp Long Giang.

Trong trường hợp Nhà nước ban hành quy định mới, ưu đãi hơn cho nhà đầu tư so với các hỗ trợ đầu tư trong Quy định này, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi bổ sung theo quy định mới.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong Khu công nghiệp Long Giang.

Điều 4. Các dự án thuộc các ngành nghề khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang

1. Nhóm ngành điện tử - điện lạnh: sản xuất hàng điện tử và vi điện tử; lắp ráp hệ thống thiết bị điện tử viễn thông; sản xuất thiết bị điện lạnh dùng trong công nghiệp chế biến; sản xuất thiết bị điện gia dụng.

2. Nhóm ngành công nghiệp cơ khí - lắp ráp: sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, các loại thiết bị máy móc; sản xuất và lắp ráp máy móc, công cụ phục vụ nông nghiệp; chế tạo khuôn mẫu; các loại động cơ diezen, motor, van công nghiệp; các linh kiện, thiết bị ngành cơ khí, cơ khí chính xác.

3. Nhóm ngành sản xuất gỗ: sản xuất trang trí nội thất; sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp.

4. Nhóm ngành sản xuất thiết bị gia dụng: sản xuất vỏ hộp, bao bì, nhựa bao bì; sản xuất vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm; dệt may, hàng trang sức may mặc; các sản phẩm về da (không thu hút ngành thuộc da);

5. Nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến mủ): công nghiệp xăm lốp; sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật cao.

6. Nhóm ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế: sản xuất dược phẩm; hóa chất mỹ phẩm; sản xuất dụng cụ quang học, thiết bị y tế.

7. Nhóm ngành chế biến nông lâm sản: chế biến nông sản thực phẩm; chế biến đồ uống, giải khát; chế biến thủy - hải sản; chế biến đồ ăn dịch vụ du lịch.

8. Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng: sản xuất gạch lát trang trí; sản xuất thiết bị vệ sinh; sản xuất gốm sứ, thủy tinh, pha lê.

9. Nhóm ngành công nghiệp giấy (không sản xuất bột giấy): sản xuất giấy bìa carton, bìa gợn sóng; sản xuất giấy vệ sinh; sản xuất giấy bao bì, giấy báo, tạp chí.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 5. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “Một cửa”

Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang là cơ quan đầu mối nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Long Giang từ khi thành lập doanh nghiệp và triển khai thực hiện dự án; giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo thẩm quyền. Trường hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền, Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết.

Điều 6. Doanh nghiệp sản xuất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ thuộc các đối tượng vay vốn theo quy định hiện hành. Trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ không vay vốn đầu tư trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Tiền Giang mà vay tại các Ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Điều 10 của Quy định này.

Điều 7. Cung cấp nước, điện và thông tin liên lạc

- Nước, điện: Doanh nghiệp được cung cấp kịp thời nước và điện đúng tiêu chuẩn chất lượng tới chân hàng rào nhà máy.

- Thông tin liên lạc: Doanh nghiệp được đảm bảo sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông tiện lợi nhất hiện đang được cung cấp trên địa bàn.

Đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Long Giang, Bưu điện Tiền Giang và Viễn thông Tiền Giang.

Điều 8. Hỗ trợ đào tạo nghề

Các doanh nghiệp sản xuất thành lập mới có sử dụng từ 500 lao động trở lên được tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động có hộ khẩu tại Tiền Giang trong thời gian 02 (hai) năm đầu kể từ khi có Giấy chứng nhận đầu tư. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ban đầu tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ theo thời gian quy định đào tạo nghề không quá 1.000.000 đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục để được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề.

Điều 9. Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp sản xuất khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn thì được hưởng một số chính sách khuyến khích phát triển theo Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

Doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Long Giang được tham gia vào chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia.

Ngoài ra doanh nghiệp còn có quyền tham gia các nội dung xúc tiến thương mại theo quy định của địa phương nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

- Địa phương sẽ hỗ trợ cho mỗi doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước từ quỹ xúc tiến là 50% chi phí hợp lý.

Đối với hội chợ, triễn lãm ngoài nước thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ quỹ xúc tiến không quá 50% chi phí hợp lý (nếu được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại - Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn và giải quyết để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về xúc tiến thương mại.

Điều 10. Hỗ trợ sau đầu tư

Doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng quy định có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ thuộc ngành nghề quy định ở Điều 5 Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang được hỗ trợ sau đầu tư từ Quỹ Khuyến công của tỉnh.

Sở Công thương hướng dẫn thủ tục, trình tự giải quyết việc hỗ trợ sau đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học - công nghệ

Các doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; được hỗ trợ trên các lĩnh vực quy định tại Quyết định số 4284/QĐ-UBND ban hành ngày 15/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010; mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo Quyết định nêu trên.

Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học - công nghệ được hỗ trợ ưu đãi về triển khai đề tài; dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; thẩm định công nghệ; công bố tiêu chuẩn chất lượng; công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn; tham gia giải thưởng chất lượng; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các mô hình cải tiến năng suất khác. Mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Hỗ trợ quảng cáo sản phẩm trên website tỉnh Tiền Giang

Các doanh nghiệp tham gia quảng cáo sản phẩm trên Website Tiền Giang được tỉnh hỗ trợ như sau:

- Giảm 15% trên số tiền phải trả cho các hợp đồng có thời gian quảng cáo là 6 tháng;

- Giảm 25% trên số tiền phải trả cho các hợp đồng có thời gian quảng cáo là 1 năm;

- Giảm 35% trên số tiền phải trả cho các hợp đồng có thời gian quảng cáo là 2 năm;

Ban biên tập website tỉnh Tiền Giang hướng dẫn thủ tục, trình tự giải quyết hỗ trợ.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan

- Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và các sở, ngành liên quan công bố, thực hiện Quy định này và hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đầu tư theo quy định này.

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục để doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định; đồng thời phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang trong việc thực hiện Quy định này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.771
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202