Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/1998/QĐ-BNN/TCCB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 217/1998/QĐ-BNN/TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 22/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 217/1998/QĐ-BNN/TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẨU TƯ XÂY DỰNG RỪNG BÁN NGẬP VÀ VÀNH ĐAI BẢO VỆ HỒ DẦU TIẾNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Căn cứ quyết định số 3351 QĐ-BNN/KH ngày 9 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án khả thi trông rừng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu tiếng - Tây ninh.
Xét đề nghị của ông tổng giám đôc công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh thuộc Tổng công ty xây dựng và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Ban có nhiệm vụ: giúp chủ dự án thực hiện quyết định số 3351/BNN-KH của Bộ phê duyệt Dự án khả thi trồng rừng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng. Tổ chức quản lý xây dựng công trình theo quy định của Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng và các thông tư, chế độ hiện hành.

Điều 3. Ban có Giám đốc, 1 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho Ban được tổ chức gọn nhẹ hiệu quả, gồm một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp việc. Bộ phận phục vụ sản xuất có trạm bảo vệ và vườn ươm cây giống. Tổ chức và nhân sự cụ thể của Ban giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp và PTNT quyết định.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc tổng công ty xây dựng nông nghiệp và PTNT. Thủ tướng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Giang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/1998/QĐ-BNN/TCCB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104