Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2023/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (nguồn vốn ngân sách tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2023/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 52/TTr-SKHĐT ngày 24/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí quyết toán để trả nợ cho các dự án hoàn thành (đã có quyết định phê duyệt quyết toán) từ nguồn vốn Cấp quyền sử dụng đất đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2016, với số tiền là 9.500 triệu đồng.

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016 TỪ NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục

Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch vốn năm 2016 thanh toán cho dự án

Ghi chú

 

VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Quyết định 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

 

 

 

 

 

Trả nợ các công trình quyết toán

 

 

9500

 

1

Đường BTXM trục chính vào Cụm công nghiệp Bình Dương

UBND huyện Phù Mỹ

3529/QĐ-STC-TCĐT ngày 03/11/2015

1000

 

2

Đập dâng Đập Quang

UBND huyện Phù Mỹ

3184/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND huyện Phù Mỹ

700

 

3

Kè chống sạt lở bờ sông La Tinh (Đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn)

UBND huyện Phù Cát

1812/QĐ-STC-TCĐT ngày 02/6/2016

1.227

 

4

Đường bê tông giao thông nông thôn và cầu qua kênh N1 xã Hoài Thanh Tây

UBND huyện Hoài Nhơn

3988/QĐ-STC-TCĐT ngày 16/9/2015

700

 

5

Trường mầm non Họa My

UBND huyện Hoài Nhơn

2181/QĐ-STC-TCĐT ngày 15/7/2014

542

 

6

Trường THCS Cát Tài, hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, nhà vệ sinh

UBND huyện Phù Cát

1810/QĐ-STC-TCĐT ngày 02/6/2016

881

 

7

Hệ thống nước sinh hoạt tự chảy Ân Hảo Tây

UBND huyện Hoài Ân

QĐ số 2605/QĐ-STC-TCĐT, 17/8/2015

620

 

8

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 630 nối với đường tây Tỉnh

UBND huyện Hoài Ân

QĐ số 1342/QĐ-STC-TCĐT, 16/4/2015

830

 

9

Bê tông kênh mương từ N21 - Cống Cây Bàng

UBND huyện Tuy Phước

3254/QĐ-STC-TCĐT, 12/10/2015

1.300

 

10

Sữa chữa đê Đá Han, xã Cát Tường

UBND huyện Phù Cát

1622/QĐ-STC-TCĐT, 23/5/2016

700

 

11

Kè thôn Kinh tế mới xã Canh Vinh

UBND huyện Vân Canh

1748/QĐ-STC-TCĐT, 10/6/2015

1000

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2023/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (nguồn vốn ngân sách tỉnh) do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.091
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205