Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1908/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 17/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1908/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 238/TTr-SKHĐT-VP, ngày 08 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

1

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

2

Đăng ký chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại

3

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Đăng ký hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại

5

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

6

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

7

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

8

Hiệu đính thông tin

9

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

10

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

II

Lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước

1

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

2

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo ủy quyền.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi Chủ sở hữu công ty (Phụ lục III-8 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

2. Đăng ký chia công ty TNHH một thành viên thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Quyết định của về việc chia công ty tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Dự thảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyền tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việc chia công ty quy định tại Điều 150 của Luật doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 200.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

3. Đăng ký tách doanh nghiệp đối với các công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản chính).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của về việc tách công ty tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác; Dự thảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyền tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (Bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việc tách công ty quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lụcII-4 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

4. Đăng ký hợp nhất công ty TNHH một thành viên thành một số công ty cùng loại

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư ( số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề .

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định.

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của về việc hợp nhất công ty tại Điều 152 của Luật

Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

2. Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác;

- Dự thảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (bản gốc).

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyền tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việc hợp nhất công ty quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lụcII-4 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

5. Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư ( số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD; địa điểm kinh doanh gởi đến tại địa chỉ công ty.

*Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (bản gốc).

- Quyết định của HĐTV về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh doanh của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (bản gốc).

- Giấy đăng ký hoạt động của VPĐD, (bản chính). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-3.

Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông -

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Lệ phí: 20.000 đồng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-10 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (Phụ lục III-4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

8. Hiệu đính thông tin

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thủ tục của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin (bản gốc). b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị hiệu đính của doanh nghiệp (Phụ lục III-11 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

9. Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty TNHH một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Trường hợp Chủ sở hữu cá nhân:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).

- Dự thảo điều lệ công ty.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 24 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định của về việc hợp nhất công ty tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản gốc).

b) Trường hợp Chủ sở hữu là tổ chức:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (bản gốc).

- Bản sao hợp lệ các Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

- Dự thảo điều lệ công ty hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước).

- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền.

- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng người đại diện theo uỷ quyền tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010.

- Chứng chỉ hành nghề (bản sao hợp lệ).

(Đối với ngành nghề kinh doanh điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định (Bản gốc).

(Đối với ngành nghề kinh doanh phải có yêu cầu phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ Quyết định về việc nhận sáp nhập công ty quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục II-4 Thông tư số 14/2010/TT- BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010 ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

10. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích (bản chính).

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp/2010/NĐ-CP của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế.

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp.

- Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Lệ phí: 20.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

(Phụ lục III-7 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1431/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v đóng lệ phí đăng ký kinh doanh.

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hợp đồng dự án đã được ký tắt và các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có); Dự thảo hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác liên quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có) phải gửi kèm Hợp đồng dự án (02 bản chính, 08 bản sao).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (02 bản chính, 08 bản sao).

- Dự án khác được lập trong hồ sơ riêng và gửi kèm Hồ sơ dự án xây dựng công trình BT (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Doanh nghiệp dự án (nếu có) (02 bản chính, 08 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

(Lưu ý: không cấp cho các dự án thuộc nhóm các dự án quan trọng quốc gia, các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng dự án, các dự án thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT - UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III, Mẫu số 1/Mẫu số 2 theo Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu

lực kể từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

- Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010; Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

- Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT; Hợp đồng BTO; Hợp đồng BT;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (02 bản chính, 08 bản sao).

- Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh (02 bản chính, 08 bản sao).

- Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng dự án (nếu có) (02 bản chính, 08 bản sao).

- Hồ sơ pháp lý (gồm Bản sao chứng nhận thành lập hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác) (02 bản chính, 08 bản sao).

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (02 bản chính, 08 bản sao). b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở: 15 ngày làm việc).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III, Mẫu số 5 theo Thông tư 03/2011/TT- BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; có hiệu

lực kể từ ngày 01/7/2006.

- Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

- Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 01/6/2010; Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

- Thông tư 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư Về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT; Hợp đồng BTO; Hợp đồng BT;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1908/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.565

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!