Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1872/QĐ-TTg năm 2009 bổ sung một số dự án bệnh viện tuyến huyện vào danh mục các dự án được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1872/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN VÀO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tờ trình số 756/TTr-BYT ngày 11 tháng 8 năm 2009 về việc bổ sung một số dự án bệnh viện tuyến huyện được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các bệnh viện tuyến huyện và phòng khám đa khoa khu vực theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tỷ lệ hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các địa phương xác định lại tổng mức vốn đầu tư từng dự án và tổng nguồn vốn đầu tư của toàn bộ Đề án. Căn cứ tổng mức vốn được bổ sung cho từng địa phương và tình hình thực hiện của các dự án để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thông báo vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm cho các địa phương theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư từ cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn xổ số kiến thiết, nguồn huy động hợp pháp khác, …) để bảo đảm đủ vốn thực hiện các dự án.

Điều 4. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-TTG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên dự án

Năng lực thiết kế
(giường bệnh đến năm 2010)

 

Thành phố Hải Phòng

 

1

Trung tâm y tế quận Dương Kinh

200

 

Tỉnh Tuyên Quang

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

200

 

Tỉnh Lai Châu

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Uyên

100

 

Tỉnh Sơn La

 

4

Bệnh viện nông nghiệp Mộc Châu

130

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

5

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Lô

100

6

Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

330

 

Tỉnh Bắc Ninh

 

6

Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh

80

 

Tỉnh Nghệ An

 

8

Trung tâm y tế huyện Nghĩa Đàn 

80

 

Tỉnh Quảng Bình

 

 

Các Phòng khám đa khoa khu vực

 

 

Tỉnh Quảng Nam

 

9

Trung tâm y tế huyện Nông Sơn

50

 

Tỉnh Gia Lai

 

10

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện

50

11

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Pơ

50

 

Tỉnh Đắk Lăk

 

12

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

130

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

13

Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Ngự

100

14

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

150

 

Tỉnh An Giang

 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn

120

16

Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên

80

 

Tỉnh Tiền Giang

 

17

Bệnh viện đa khoa Tân Phú Đông

50

18

Bệnh viện đa khoa thành phố Mỹ Tho

100

 

Tỉnh Vĩnh Long

 

19

Bệnh viện đa khoa huyện Bình Tân

100

20

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp Quân dân y Tân Thành – Bình Minh

30

 

Tỉnh Kiên Giang

 

21

Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng

60

 

Tỉnh Bến Tre

 

22

Bệnh viện đa khoa huyện Mỏ Cày Bắc

150

 

Tỉnh Sóc Trăng

 

23

Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

100

 

Tỉnh Ninh Thuận

 

24

Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Nam

50

 

Tổng cộng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1872/QĐ-TTg năm 2009 bổ sung một số dự án bệnh viện tuyến huyện vào danh mục các dự án được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.459
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41