Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1828/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1828/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2009

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 678/KH- VHXH ngày 01/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2009 của Sở Y tế gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Thiết bị xét nghiệm.

- Gói thầu số 2: Thiết bị đo điện giải.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bắc Ninh.

3. Các thiết bị, máy móc là mới 100% và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 4. Giá các gói thầu đã được thẩm định:

- Gói thầu số 1: Giá gói thầu là 855.540.000 đồng (Tám trăm năm mươi năm triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Gói thầu số 2: Giá gói thầu là 769.307.000đồng ( Bẩy trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm linh bẩy nghìn đồng).

Giá trên đã bao gồm mọi khoản chi phí (kể cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại đơn vị mua và thuế theo quy định) bên mua không phải trả thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

5. Nguồn kinh phí mua sắm: Ngân sách nhà nước đã giao cho đơn vị.

6. Hình thức mua sắm các gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

7. Phương thức đấu thầu các gói thầu: 01 túi hồ sơ.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói.

9. Thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 12 năm 2009.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu: Sau 60 ngày sau khi ký hợp đồng.

11. Tổ chuyên gia xét thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo Khoản 3, Điều 61, Luật Đấu thầu.

12. Hồ sơ mời thầu các gói thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và chủ đầu tư căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1828/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246