Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1764/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1764/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1764/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7948/BKH-LĐVX ngày 16 tháng 10 năm 2009, ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 13739/BTC-ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2009); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3201/BVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2009), đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (tờ trình số 5753/TTr-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2009) về việc hỗ trợ nguồn vốn đầu tư dự án Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đồng ý hỗ trợ 624 tỷ (sáu trăm hai mươi bốn tỷ) đồng trong 03 năm (2010, 2011 và 2012) từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện dự án Nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng (phần chi phí xây lắp công trình và chi phí thiết bị).

2. Đồng ý ứng trước 200 tỷ (hai trăm tỷ) đồng trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để kịp thời triển khai công tác thi công xây dựng Nhà thi đấu.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện việc cấp vốn theo tiến độ thực hiện Dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 để hoàn trả số vốn tạm ứng nêu trên theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1764/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí nguồn vốn đầu tư dự án nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9