Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1759/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án "Xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao" với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1759/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ THẢO HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG CHO DỰ ÁN "XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO" VỚI NGÂN HÀNG TÁI THIẾT ĐỨC (KFW)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12910/BTC-QLN ngày 27 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) cho Dự án "Xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao".

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định tín dụng nêu trên.

Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Trường Cao đẳng nghề Lilama 2;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1759/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án "Xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao" với Ngân hàng Tái thiết Đức (Kfw) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69