Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2017 tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 1740/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Trần Văn Chuyện
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

Theo đề nghị của Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất không thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí sơ tuyển

Nhà đầu tư phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

a) Nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ và có đủ điều kiện để được cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

b) Nhà đầu tư đề xuất dự án phù hợp chủ trương kêu gọi đầu tư của Tỉnh theo Danh mục dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt.

2. Tiêu chí ưu tiên

Các nhà đầu tư đáp ứng được tiêu chí sơ tuyển tại Khoản 1 Điều này sẽ được xem xét, lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án tùy vào mức độ đáp ứng các tiêu chí ưu tiên sau:

a) Thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án.

b) Nhà đầu tư tự nguyện, đầu tư cơ sở hạ tầng đến hàng rào dự án.

c) Nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu, kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự với dự án đăng ký thực hiện.

d) Nhà đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện dự án nhanh nhất; có cam kết tiến đchi tiết triển khai thực hiện dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết.

e) Giải quyết việc làm cho lao động địa phương, các hộ dân bị thu hồi đất trong khu vực dự án.

g) Sut đầu tư dự án và doanh thu dự kiến bình quân trên một hecta đất.

h) Tự nguyện đóng góp, tài trợ cho các Quỹ có tính chất an sinh xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất căn cứ vào các tiêu chí nêu trên để xét, đề xuất chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, các thành viên Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Tổ giúp việc Hội đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Báo ST, Đài PTTH;
- CVP, PCVP.PTT;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Chuyện

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2017 tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97