Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn thuộc đề án phát triển cơ điện sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 -2017

Số hiệu: 1671/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 11/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ HỖ TRỢ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SƠ CHẾ, TẠM TRỮ RAU AN TOÀN THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NÔNG LÂM SẢN SAU THU HOẠCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án phát triển cơ điện, sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2012-2017;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ Trình số 225/TTr-SNN-KH ngày 29 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn thuộc đề án phát triển cơ điện sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 -2017; gồm những nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn.

2. Cơ quan thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc.

4. Đơn vị tư vấn, thực hiện chuyển giao công nghệ, thiết bị: Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện: tại Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất - Thương mại Dịch vụ Thực phẩm an toàn Tiện Lợi; địa chỉ: Khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

6. Mục tiêu dự án:

6.1 Mục tiêu chung:

Phổ biến ứng dụng công nghệ và thiết bị dùng cho dây chuyền sơ chế, tạm trữ rau an toàn (RAT) nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao mức độ cơ giới hóa, giảm thiểu sử dụng hóa chất và nhân công, tạo ra sản phẩm có chất lượng đồng đều và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao uy tín và thương hiệu rau an toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

6.2 Mục tiêu cụ thể:

 Xây dựng mô hình sơ chế, tạm trữ các loại rau an toàn quy mô 1 tấn/ngày với việc áp dụng quy trình công nghệ xử lý thích hợp, cùng với trang thiết bị, dụng cụ, bao bì và hệ thống kho bảo quản chuyên dụng để giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị chất lượng, đảm bảo vệ sinh và tạo thương hiệu cho rau an toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

7. Nội dung dự án:

- Khảo sát vùng để chọn địa điểm phù hợp triển khai thực hiện: vùng có diện tích trồng rau tập trung, có cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi.

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ:

Đầu tư 100% kinh phí dây chuyền thiết bị, máy móc bao gồm: máy rửa 3 ngăn; máy ly tâm tách nước; máy đóng gói; kho lạnh và một số vật dụng như pallet, bàn, ghế…

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, cho công nhân và kỹ thuật viên của Hợp tác xã:

+ Đào tạo nhân viên kỹ thuật vận hành thiết bị, máy móc; kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất;

+ Tập huấn kỹ thuật cho đối tượng trực tiếp sản xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, các sự cố và cách khắc phục.

- Vận hành chuyển giao công nghệ:

+ Hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chủ yếu như vi sinh, lý hóa trên rau quả;

+ Hướng dẫn quy trình vận hành các loại thiết bị, máy trong sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm;

- Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả của dự án.

8. Tổng kinh phí: 5.871.187.800 đồng (Năm tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm đồng).

Trong đó:

- Vốn Hợp tác xã: 4.985.580.000 đồng.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 885.607.800 đồng (Ngân sách tỉnh năm 2014; đã được bố trí tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

9. Thời gian thực hiện dự án: Trong năm 2014.

Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc triển khai thực hiện dự án theo nội dung được phê duyệt tại Điều 1; thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính thẩm tra và cấp kinh phí để Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn thuộc đề án phát triển cơ điện sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 -2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0