Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1588/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án do UNICEF tài trợ 2016

Số hiệu: 1588/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 11/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1588/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC (UNICEF) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6084/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do UNICEF tài trợ như sau:

1. Tên Dự án “Hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long”

Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Mục tiêu: Góp phần cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng cho 366.000 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn.

3. Kết quả chủ yếu:

- Các can thiệp về nước sạch, vệ sinh, truyền thông khuyến khích thực hành vệ sinh cho trẻ em tại các tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam được thực hiện.

- Hỗ trợ dinh dưỡng và các hoạt động truyền thông để đảm bảo điều kiện sống cơ bản của trẻ em tại các tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam được thực hiện.

4. Địa điểm thực hiện: dự kiến thực hiện tại 10 tỉnh: Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum và Gia Lai.

5. Thời gian thực hiện Dự án: 5 - 9 tháng

6. Hạn mức vốn của Dự án:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 4 triệu USD

- Vốn đối ứng: Không

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát 100%.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan làm việc với UNICEF về việc giảm các chi phí/hoạt động tư vấn, tập huấn chưa thực sự cần thiết nhằm tăng mức hỗ trợ cho người dân các tỉnh bị thiên tai theo đúng yêu cầu của người dân; sớm hoàn thiện, phê duyệt và ký kết với UNICEF kế hoạch triển khai và tổ chức quản lý, thực hiện Dự án theo quy định.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4382/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ trong việc khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận các khoản hỗ trợ khẩn cấp của quốc tế khắc phục hậu quả thiên tai.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, NN và PTNT, Y tế;
- UBND các tỉnh: Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1588/QĐ-TTg ngày 11/08/2016 về chủ trương đầu tư dự án do UNICEF tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.405

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!