Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 150/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc giải thể Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương - Tuyên Quang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 150/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 22/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG - TUYÊN QUANG 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 450/NN-KH/QĐ ngày 16/06/1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phê duyệt Dự án khả thi đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và Nhà máy đường Sơn Dương-Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 1370/NN-TCCB/QĐ ngày 13/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương-Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 1892/NN-TCCB/QĐ ngày 05/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Công ty đường Sơn Dương;
Xét đề nghị của Tổng công ty Mía đường I tại văn bản số 617/1999/MĐ1-TCCB/CV ngày 27/9/1999 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương-Tuyên Quang trực thuộc Tổng công ty Mía đường I sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ (thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao) .

Điều 2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường I, Giám đốc Công ty đường Sơn Dương có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và bố trí cán bộ công nhân viên của Ban quản lý sau khi giải thể.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Mía đường I, Giám đốc Công ty đường Sơn Dương, Chủ nhiệm Ban quản lý dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương-Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Ngô Thế Dân


 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc giải thể Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương - Tuyên Quang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118