Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/2002/QĐ-UB về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 145/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CẮM MỐC CÔNG BỐ CÁC QUY HOẠCH ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/199/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và 12/2000/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng:
Căn cứ quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14-9-2002 của UBND Thành phố về việc phân cấp cho UBND các Quận, Huyện quyết định đầu tư, uỷ quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc UBND Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội tại tờ trình số: 1183/TTr-KH&ĐTngày 23 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng mức đầu tư đến 2 tỷ đồng thuộc danh mục kế hoạch đầu tư XDCB đã được UBND Thành phố giao.

Điều 2. * Việc quyết định đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch thuộc diện uỷ quyền tại điều 1 phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

* Các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có mức vốn trên 2 tỷ đồng (không thuộc diện uỷ quyền tại điều 1) phải trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Địa chính Nhà đất, Tài chính - Vật giá; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2002/QĐ-UB về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án cắm mốc công bố các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0