Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/2006/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đợt 11 (bổ sung) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 130/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 130/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ ĐỢT 11 (BỔ SUNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý về việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu; Quyết định số 44/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2000; Quyết định số 81/2001/QĐ-UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý về việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2001/QĐ-UB-TH ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 4172/KHĐT-KT ngày 17 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch bổ sung, điều chỉnh đợt 11 (bổ sung) 01 (một) dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay 11,786 tỷ đồng (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc các sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố phù hợp với quy hoạch chi tiết khu vực nơi có dự án đầu tư. Riêng các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ - thiết bị hoặc mở rộng về quy mô còn phải đảm bảo về địa điểm đầu tư không thuộc diện cơ sở sản xuất phải di dời hoặc gây ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Các dự án đã được giao kế hoạch bổ sung thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (như Điều 1) sẽ được đưa ra khỏi chương trình kích cầu và không hỗ trợ lãi vay nếu quá 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này mà chủ đầu tư vẫn chưa ký hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng hoặc không triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai hực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tín

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ BỔ SUNG MỚI (ĐỢT 11)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện dự án

Thời hạn KC-HT

Năng lực thiết kế

Tổng mức đầu tư dự kiến

Số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất vay vốn

Thời gian được hỗ trợ lãi suất vay vốn (năm)

Ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất vay vốn (%/năm)

Ghi chú

 

Tổng số

 

 

 

 

26299

11786

 

 

 

1

Xây dựng xưởng sơ chế và kho trữ sản phẩm trứng gia cầm thủy cầm

Công ty TNHH Ba Huân

Huyện Bình Chánh

2006

60 ngàn trứng/giờ

26299

11786

5

5

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2006/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố đợt 11 (bổ sung) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.744

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41