Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 120/2002/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sài gòn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 120/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  120/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BỔ SUNG NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CHO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀIGÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Sàigòn tại Văn bản số 90/QLDA ngày 14 tháng 10 năm 2002
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao Tổng Công ty Du lịch Sàigòn chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung cho dự án nâng cấp đường nội khu Lâm viên Cần Giờ với tổng vốn đầu tư 6,84 tỷ (sáu tỷ tám trăm bốn mươi triệu) đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng với chất lượng cao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sàigòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận   
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Các Tổ ĐT, DA, TM, Tổ TH (3b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHŨ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2002/QĐ-UB giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sài gòn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.732

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197