Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1109/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 09/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1109/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG GIAI ĐOẠN I THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ KHU CÔNG NGHIỆP NAM THĂNG LONG ĐI ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4, HUYỆN TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11/02/2009 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định đấu thầu số 204/BC-KH&ĐT ngày 05/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông Công chính Hà Nội.

2. Giá trúng thầu: 1.510,0 triệu đồng (Một tỷ năm trăm mười triệu đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp (khảo sát: trọn gói và TKBVTC: Theo tỷ lệ phần trăm).

4. Thời gian thực hiện: 30 ngày

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm: Thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu; triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để báo cáo);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- VPUB: PVP Phạm Chí Công, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35