Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 105/1999/QĐ-UB về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo tinh thần Nghị định 52/1999/NĐ-CP năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 105/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 02/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 105/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp tại Quận, Huyện, Sở, Ngành như sau:

1- Mỗi Quận, Huyện, Sở, Ngành nói chung chỉ có một Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước cấp, (các Sở Ngành vốn ngân sách để đầu tư và xây dựng không lớn sẽ không thành lập Ban quản lý dự án).

a) Ban có Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán.

b) Biên chế công chức, viên chức của Ban được bố trí từ 4 đến 12 người, khi có nhu cầu phát sinh thì sử dụng lao động hợp đồng.

c) Riêng đối với Sở Giao thông công chính được giữ lại hai Ban để thực hiện dự án duy tu và xây dựng các công trình giao thông, đô thị thuộc Sở.

d) Đối với sở Địa chính - Nhà đất giao cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở xem xét kỹ nếu cần có hai Ban thì sẽ trình UBND thành phố quyết định.

2- Việc sử dụng lao động trong các Ban quản lý dự án thuộc Sở, Ngành, Quận, Huyện:

a) Công chức, viên chức được quản lý về biên chế, qũy lương theo quy định quản lý công chức, viên chức và được trả lương từ kinh phí của dự án.

b) Trong trường hợp dự án có nhu cầu lao động và kinh phí của dự án có khả năng chi trả theo đúng quy định của Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý dự án báo cáo Giám đốc Sở, Ngành, UBND Quận, Huyện ký thêm hợp đồng lao động.

3- Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án thực hiện theo Nghị định 52/CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Điều 2: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn Quận, Huyện, Sở, Ngành lập phương án tổ chức lại các Ban quản lý dự án trình UBND Thành phố quyết định.

b) Giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố phối hợp với UBND các Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thực hiện quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các Ban quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3: Mọi công việc tổ chức lại các Ban quản lý dự án phải hoàn thành trong qúy I năm 2000.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc các Sở, Ngành thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như điều IV
- Lưu

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 105/1999/QĐ-UB về việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo tinh thần Nghị định 52/1999/NĐ-CP năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115