Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Thanh Quán
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 5 TỶ ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 277/TTr-SKHĐT ngày 11/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu có tổng mức vốn đầu tư tối đa không quá 5 tỷ đồng do tỉnh quản lý (tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn) được phép chỉ định thầu, gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng công trình, mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;

- Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

Khuyến khích các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển.

Điều 2. Trình tự chỉ định thầu được thực hiện như sau:

Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (Kế hoạch chỉ định thầu) trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Việc tổ chức chỉ định thầu phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

Các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên và gói thầu tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên thuộc các dự án trên, chủ đầu tư trình kết quả chỉ định thầu lên cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở giá dự toán được phê duyệt theo giá vật liệu, hàng hoá, thiết bị tại thời điểm chỉ định thầu.

Giá chỉ định thầu để nhà thầu thực hiện gói thầu phải giảm giá từ (3 đến 5)% so với giá gói thầu, tuỳ theo tính chất gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định này.

Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, các Dự án đã có kế hoạch đấu thầu được cấp quyết định đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức đấu thầu theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ đầu tư công trình và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Quán

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2009/QĐ-UBND cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư tối đa không quá 5 tỷ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211