Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án quận Long Biên và Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 02/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN LONG BIÊN VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẬN HOÀNG MAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Thực hiện Nghị quyết số 132/2003/NQ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Long Biên và quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-HD ngày 8/7/1999 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thành lập Ban Quản lý dự án quận Long Biên, Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai.

Ban Quản lý dự án quận Long Biên, Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc UBND quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy:

1/ Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ bao gồm:

- Thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố và UBND quận.

- Thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng bằng vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách.

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Trung ương và Thành phố thực hiện các dự án của Trung ương và Thành phố trên địa bàn quận.

2/ Tổ chức bộ máy và định biên:

- Ban có Giám đốc, một Phó Giám đốc, kế toán và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

- Định biên viên chức tối đa là 12 (mười hai) người.

Điều 3 :Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Giám đốc Công an Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan và Chủ tịch UBND quận Long Biên, UBND quận Hoàng Mai thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý dự án quận Long Biên và Ban Quản lý dự án quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.022

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64