Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 22/NQ-HĐND về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết) do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 32/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG VÀ VỐN THU TỪ XỔ SỐ KIẾN THIẾT)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 624/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết) như sau:

1. Tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển cuối năm 2016: 2.753.795 triệu đồng (tăng 387.995 triệu đồng so kế hoạch đầu năm). Phân chia cấp tỉnh và cấp huyện trực tiếp quản lý, phân bổ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nguồn vốn đầu tư

Toàn tỉnh

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Ghi chú

1

2

3 = 4 + 5

4

5

6

 

TỔNG CỘNG

2.753.795

2.215.475

538.320

 

1

Vốn đầu tư phát triển:

1.484.608

946.288

538.320

 

 

 - Đầu tư tập trung

1.124.608

889.688

234.920

 

 

 - Thu tiền sử dụng đất

360.000

56.600

303.400

 

2

Vốn xổ số kiến thiết

1.269.187

1.269.187

 

 

Ghi chú: Tổng số vốn đầu tư xây dựng cuối năm so với kế hoạch đầu năm 2016 tăng 387.995 triệu đồng, gồm: (i) vốn đầu tư tập trung: tăng 8.808 triệu đồng, (ii) vốn thu tiền sử dụng đất: tăng 110.000 triệu đồng và (iii) vốn thu từ xổ số kiến thiết: tăng 269.187 triệu đồng.

Như vậy, tổng các nguồn vốn cuối năm 2016 là 2.215.475 triệu đồng do cấp tỉnh quản lý (không kể phần vốn thu tiền sử dụng đất 56.600 triệu đồng), còn lại 2.158.875 triệu đồng (2.215.475 – 56.600), gồm: vốn đầu tư tập trung 889.688 triệu đồng và vốn thu từ xổ số kiến thiết 1.269.187 triệu đồng, chi tiết từng nguồn vốn theo biểu sau:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT

Nguồn vốn đầu tư

Tổng số

Đầu năm 2016

Tăng trong năm 2016

Tồn năm 2013 và 2014

Tăng so đầu năm

1

2

3 = 4+5+6

4

5

6

7=3-4

 

TỔNG CỘNG

2.158.875

1.880.880

235.000

42.995

277.995

1

Vốn đầu tư tập trung

889.688

880.880

-

8.808

8.808

2

Vốn xổ số kiến thiết

1.269.187

1.000.000

235.000

34.187

269.187

2. Điều chỉnh Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư xây dựng cuối năm 2016 nguồn vốn đầu tư tập trung do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết theo Biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư theo các lĩnh vực trong tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 22/NQ-HĐND về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết) do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118