Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 284/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 284/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả chủ yếu

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh luôn nằm trong tầm kiểm soát; tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khá tích cực.

Các chỉ tiêu cơ bản đạt: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6,83%; giá trị sản xuất: Công nghiệp, xây dựng tăng 7,38%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,58%; thương mại và dịch vụ tăng 2,55%; nông nghiệp, thủy sản tăng 1,82%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,76%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 4,75%; thu ngân sách 6.611,8 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch, giảm 1,5%; trong đó thu nội địa 4.953,3 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 2,8%. Có 12 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đạt 60% kế hoạch; có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 11,6% kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,12%; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30,25%.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 44.454 ha, giảm 8,39%; trong đó, diện tích lúa 29.671 ha, giảm 7,31%; năng suất lúa 67,56 tạ/ha, tăng 0,09%, sản lượng 200.455 tấn, giảm 7,23%. Các loại cây ăn quả phát triển tốt, dự kiến sản lượng cao hơn năm 2019. Chuyển đổi khoảng 500 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm, đạt 25,5% kế hoạch; thực hiện được 32 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích thực hiện 747 ha, tăng 67 ha so với năm 2019. Tình hình chăn nuôi phát triển khá ổn định. Dịch tả lợn Châu Phi đã được kiểm soát. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 63.408 tấn, giảm 11,3% (trong đó sản lượng thịt lợn giảm 19,7%). Sản lượng thủy sản ước đạt 26.029 tấn, tăng 10,63%. Đang tích cực lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận 06 huyện còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 7,38%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,24%. Cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đẩy nhanh đầu tư xây dựng, thành lập mới 06 cụm công nghiệp. Công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch được tăng cường. Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung đô thị Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý bổ sung 03 khu công nghiệp, với tổng diện tích 566,6ha, thuộc Khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Thương mại dịch vụ là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 2,55%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,53%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt đạt 35,8% kế hoạch, giảm 15,54%; kim ngạch nhập khẩu giảm 12,7%. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị hàng hóa, cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là tại các vùng cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Thu hút được được 27 dự án với tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm tương đương 250 triệu USD. Toàn tỉnh có 530 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 4.520 tỷ đồng. Đã hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên. Tiếp tục thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên.

Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; đã cấp, cấp đổi 261 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 80,29 ha; phê duyệt 8 hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai tích cực. Các dự án, đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng hiệu quả vào sản xuất. Hạ tầng giao thông vận tải tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển mạnh. Hoạt động vận tải giảm so với cùng kỳ; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Giáo dục và đào tạo chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, đã thực hiện giảm tải chương trình dạy học kỳ II và kéo dài thời gian kết thúc năm học đến trước 15/7/2020. Tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa cao tầng đạt 92,03%. Có thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 11,6% kế hoạch. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19; bố trí 15 cơ sở cách ly tập trung, đến nay tình hình dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm, chỉ tiêu khám, điều trị bình quân đạt 50,86%. Công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 21%; tỷ số giới tính khi sinh 119 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,12%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tích cực. 6 tháng đầu năm lượt khách du lịch đến Hưng Yên ước khoảng 134.000 lượt, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác lao động, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được triển khai tích cực. Tuyển sinh, đào tạo 21.500 người, đạt 46,2% KH; giải quyết việc làm cho 6.100 lao động, đạt 24,9% KH. Toàn tỉnh có 106.499 lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19; có 4.310 người được trợ cấp thất nghiệp; 5.891 người báo giảm BHXH. Đối tượng người có công và bảo trợ xã hội được quan tâm triển khai chu đáo. Các hoạt động cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện. Công tác bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

2. Những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và phát triển sản xuất. Các lĩnh vực sản xuất gặp nhiều khó khăn. Số lượng dự án thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ năm 2019, tiến độ triển khai các dự án đầu tư và một số công trình kết cấu hạ tầng còn chậm. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi trong dự toán 2020. Tiến độ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Minh Đức và KCN Kim Động còn chậm. Ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản vẫn diễn ra; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỷ lệ còn thấp; việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường ở một số địa phương còn hạn chế. Khung kế hoạch thời gian học kỳ II năm học 2019-2020 bị kéo dài; việc dạy, học đảm bảo chất lượng gặp khó khăn, tiến độ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới bị ảnh hưởng. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Phát triển du lịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chất lượng dịch vụ còn thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao. Tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn diễn ra trên một số tuyến đường; tình trạng khai thác cát trái phép còn xảy ra trên tuyến sông Hồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 rất nặng nề, Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Hưng Yên.

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đối cơ cấu giống, cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao; chuyển đổi khoảng 1.000 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm. Tiếp tục phát triển đàn lợn, đàn gia cầm; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới trong năm 2020.

3. Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ, định hướng chuyển đổi nguồn cung ứng nguyên liệu, vật tư sản xuất, hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp trong cả nước để hình thành các chuỗi sản xuất mới. Quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.

4. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thị trường, kiên quyết không để xảy ra các hiện tượng tạo khan hiếm giả tạo, tăng giá, kinh doanh hàng nhái, hàng kém chất lượng. Triển khai các biện pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nông sản của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các nội dung đề án thương mại điện tử, phát huy tối đa Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên.

5. Tiếp tục cải thiện môi trường, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Hoàn thành thủ tục bổ sung quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II và Khu công nghiệp Thăng Long II. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và khẩn trương bàn giao đất cho chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Quang, KCN Yên Mỹ để đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng theo quy hoạch. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB tại KCN Minh Đức. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tạo lập, xử lý trên môi trường điện tử, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo Chính phủ điện tử.

6. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khẩn trương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035. Tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang. Tăng cường quản lý và làm tốt công tác quy hoạch phục vụ cho việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho phát triển khu công nghiệp Lý Thường Kiệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; kết nối tốt hạ tầng giao thông. Xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

7. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu từ những ngành, lĩnh vực ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để bù đắp hụt thu. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu - chi ngân sách, đặc biệt là thực hiện tốt việc quản lý thuế, thu nợ đọng thuế, các khoản thuế được gia hạn đến 31/12/2020; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế, quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước các cấp; rà soát, thực hiện cắt giảm chi thường xuyên ở các cấp ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán năm 2020; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, nhằm hỗ trợ nhóm khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19.

8. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, tập trung cho công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB và chuẩn bị các điều kiện để xây dựng các dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tiến độ thực hiện; điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, không để dồn điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào cuối năm, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh; chuẩn bị tốt xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn sau.

9. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 10 huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các cơ sở là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Hoàn thành xác định vị trí xây dựng cơ sở xử lý rác thải tại các huyện, thị xã, thành phố trong tháng 7 năm 2020. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Tích cực thương mại hóa và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hỗ trợ xây dựng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

10. Tiếp tục hợp nhất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, tổ chức dạy và học hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2019-2020 theo quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm duy trì kỷ cương, nề nếp dạy học.

11. Đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, chủ động giám sát dịch tễ, thực hiện dự phòng tích cực, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - KHHGĐ, đảm bảo duy trì mức độ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/ năm và giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức dưới 115 bé trai/100 bé gái. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật BHYT, BHXH xử lý nghiêm những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng theo quy định của pháp luật. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

12. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tuyên truyền, hướng nghiệp học nghề và giải quyết việc làm. Chủ động rà soát, nắm tình hình lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lao động Hưng Yên làm việc ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động người nước ngoài là chuyên gia, quản lý, lao động kỹ thuật cao về Hưng Yên làm việc, đồng thời hoàn thành hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ chức tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội và các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

13. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch phổ biến, tổ chức thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định liên quan cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vi phạm các quy định của nhà nước. Giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình; phong trào tập luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác quản lý nhà nước về du lịch. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh bạn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các giải thể thao và tham gia các giải quốc gia, quốc tế.

14. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước để xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác cải cách hành chính; xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

15. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập luyện thành thục các phương án, kế hoạch tác chiến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và các ngày Lễ, Tết trong năm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở. Kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 284/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


145

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17