Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 273/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung Nghị quyết 163/NQ-HĐND về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Số hiệu: 273/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 12/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273 /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 163/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 7095/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bổ sung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

1. Bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau: “Các nhóm sản phẩm du lịch chính: Du lịch biển với các mô hình nghỉ dưỡng đa dạng; du lịch MICE thúc đẩy bởi việc tổ chức sự kiện quốc tế và môi trường kinh doanh có năng lực cạnh tranh cao và du lịch sinh thái, tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng; loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có hoạt động cá cược theo quy định (đua ngựa, đua chó, casino…).”

2. Bổ sung Điểm đ, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau: “Kêu gọi tư nhân đầu tư phát triển mới một số môn thể thao như: Thể thao golf, thể thao biển, thể thao trên không, phù hợp với điều kiện của thành phố để phục vụ nhân dân và thu hút khách du lịch (bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, thuyền buồm, dù lượn không động cơ, lướt ván, rowing biển, kayak biển…).”
3. Bổ sung Điểm c, Khoản 4, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND như sau: “Quy hoạch các sân golf ở khu vực huyện Hoà Vang (Bà Nà, Hoà Phong - Hoà Phú…), vùng bãi cát ven biển Ngũ Hành Sơn và các khu vực trọng điểm du lịch của thành phố.”

4. Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ban hành kèm theo Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND các dự án đính kèm Nghị quyết này.

5. Tích hợp các nội dung Khoản 1,2,3,4, Điều 1 của Nghị quyết này vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 163/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2018 CỦA HĐND THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số: 273 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT

Danh mục công trình

Loại Công trình

Địa điểm xây dựng

Nguồn vốn đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư

Thời gian KC-HT dự kiến

 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH

 

 

 

 

 

1

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf tại xã Hoà Phong, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang

 

xã Hoà Phong, xã Hoà Phú, huyện Hòa Vang

Nguồn vốn tư nhân

40.212.000.000.000

2020-2022

2

Dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa Việt Nam

 

xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu

Nguồn vốn tư nhân

4.806.000.000.000

2019-2025

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 273/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung Nghị quyết 163/NQ-HĐND về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


84

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220