Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Đắk Nông

Số hiệu: 14/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 14/2015/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật đu tư công ngày 18/6/2014;

Xét Tờ trình số 4974/TTr-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề xuất tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND, ngày 16/10/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông như sau:

Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tnh Đắk Nông: Là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công, được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc một trong các tiêu chí quy định sau đây:

1. Các dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 2/3 mức vốn tối đa của nhóm C đến mức tối đa nhóm C theo các lĩnh vực quy định tại Điều 10, Luật Đầu tư công.

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công thì tiêu chí xác định dự án trọng đim nhóm C của tnh Đk Nông được phép điu chỉnh có tng mức vốn đầu tư từ 2/3 đến mức vốn tối đa của nhóm C cùng lĩnh vực theo quy định mới ban hành.

2. Các dự án bồi thường tạo quỹ đất sạch để thu hút, hỗ trợ đầu tư; dự án xây dựng cơ sở hạ tng khu tái định cư; các dự án định canh, định cư có tng mức vốn đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

3. Nội dung tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Đắk Nông trong Nghị quyết này không áp dụng đi với các dự án sử dụng vn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tnh Đk Nông khóa II, Kỳ họp bất thường thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng
Quc hội, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: K
ế hoạch & Đầu tư, Xây dựng;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thườn
g trực Tnh ủy, HĐND tnh;
-
UBND tnh, Ủy ban MTTQVN tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các
đại biểu HĐND tnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Văn phòng: Tnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tnh, UBND tnh;
- Thường trực
HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã;
- Đài PTTH t
nh, Báo Đắk Nông, Công báo tnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ t
nh;
- Lưu: VT, CT.
HĐND, HSKH, (Bo).

CHỦ TỊCH
Điểu K'ré

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND ngày 19/10/2015 Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!