Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 131/2009/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 131/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Ngọc Hân
Ngày ban hành: 15/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/2009/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 07 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của HĐND và UBND các cấp;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg , ngày 16/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/TU, ngày 25/8/2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm thời kỳ 2003-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006-2010;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2009-2012; Báo cáo thẩm tra số 127/BC-HĐND-KT ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương điu chỉnh, bổ sung chính sách phát triển trang trại chăn nuôi tập trung qui định tại Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ 2006-2010;

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh căn cứ các qui định hiện hành của pháp luật và tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở đó thống nhất, quyết định để tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 131/2009/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172