Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quận Bình Thạnh Người ký: Đinh Thị Lang
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 12/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 1846/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 105/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội và các ý kiến phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (theo danh sách đính kèm) bao gồm:

a) Vốn thành phố phân cấp cho quận:

Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 có 220 công trình với kế hoạch được phân bổ là 20.805 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Công trình khởi công mới và thực hiện dự án năm 2009: 181 công trình bao gồm:

+ Công trình năm 2008 chuyển tiếp: 38 công trình.

+ Số công trình đã hoàn chỉnh thủ tục năm 2008 chuẩn bị khởi công mới trong năm 2009: 37 công trình.

+ Số công trình năm 2008 đang lập hồ sơ để thực hiện dự án: 81 công trình.

+ Công trình chuyển tiếp từ các năm trước được ghi vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành là: 25 công trình.

- Công trình ghi vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009: 39 công trình.

b) Vốn ngân sách tập trung:

- Danh mục công trình thuộc nguồn vốn duy tu sửa chữa nhỏ thường xuyên (ngân sách quận): 27 công trình với kế hoạch phân bổ dự kiến là 2.388 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Công trình chuyển tiếp: 14 công trình;

+ Công trình khởi công mới: 13 công trình;

+ Nghiên cứu bổ sung dự án chống ngập đường vòng lô D cư xá Cửu Long phường 22.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở, ngành chức năng của thành phố, chỉ đạo các phòng - ban, đơn vị chức năng quận triển khai các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra; cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc giải ngân các dự án, công trình theo kế hoạch đồng thời giải quyết dứt điểm các công trình ghi vốn để thanh toán của các năm trước.

Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, các Ban Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 về phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!