Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 45/CT-UB năm 1997 về bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 45/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Bùi Huy Thống
Ngày ban hành: 27/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/CT-UB

Bình Phước, ngày 27 tháng 08 năm 1997

 

CHỈ THỊ

V/V BẢO HIỂM CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để thực hiện Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về ban hành quản lý đầu tư xây dựng và Thông tư số 105/TC-ĐT ngày 08/12/1994 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng đồng thời để tăng cường việc thực hiện tốt công tác bảo hiểm trên lĩnh vực đầu tư tại tỉnh mà Công ty Bảo hiểm Bình Phước đang tiến hành triển khai đối với các doanh nghiệp. UBND Tỉnh chỉ thị việc thực hiện công tác bảo hiểm trên địa bàn như sau:

1. Chủ đầu tư các dự án đầu tư thuộc sở hữu Nhà nước, các tổ chức có liên quan đến các dự án đầu tư, xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bình Phước đều có trách nhiệm mua bảo hiểm cho công trình xây dựng, vật tư thiết thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát thiết kế trong quá trình thực hiện các dự án… tại Công ty Bảo hiểm (Bảo Việt) Bình Phước theo đúng nội dung của Thông tư 105/TC-ĐT ngày 08/12/1994 của Bộ Tài chính.

2. Hội đồng thẩm định kiểm tra, trình duyệt dự án và thiết kế - dự toán công trình phải chú ý dự án nào không có chi phí bảo hiểm coi như dự án đó chưa đủ điều kiện để trình duyệt.

3. Công ty Bảo hiểm Bình Phước có trách nhiệm cùng với Chi cục Đầu tư và Phát triển Bình Phước hướng dẫn các chủ đầu tư và các tổ chức có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước về thủ tục tham gia bảo hiểm và thông báo phí bảo hiểm kịp thời làm cơ sở cho việc xét duyệt các dự án đầu tư được nhanh chóng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị Công ty Bảo hiểm và Chi cục Đầu tư và Phát triển báo cáo về UBND Tỉnh để có sự chỉ đạo kịp thời.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Huy Thống

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 45/CT-UB năm 1997 về bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101