Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2006/CT-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Công điện số 496/CĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về trực tiếp rà soát, tự kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra các công trình, dự án có sử dụng vốn Nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; các Ban quản lý Khu công nghiệp - chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu đô thị, các Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý; các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải trực tiếp rà soát, tự kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra toàn bộ các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách và có tính chất ngân sách, vốn vay, tài trợ của nước ngoài, vốn của doanh nghiệp Nhà nước, v.v…) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay những sai phạm, thiếu sót, đặc biệt là những hành vi tham nhũng, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; đề ra biện pháp thiết thực để chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý, xử lý thật nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân về các kết quả kiểm tra của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mình.

2. Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Công chính, Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục các dự án đầu tư, công trình xây dựng cần tiến hành thanh tra để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo thanh tra (thời gian gởi danh mục dự án cần thanh tra cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 4 năm 2006). Trong đó, tập trung các dự án đầu tư, công trình xây dựng trọng điểm, quy mô lớn, sử dụng vốn vay, tài trợ của nước ngoài (ODA), vốn Nhà nước (ngân sách và có tính chất ngân sách), vốn của doanh nghiệp Nhà nước thuộc các ngành giao thông, cấp nước sạch, thoát nước, môi trường, trường học, cơ sở y tế và các dự án tái định cư. Khi thành lập các đoàn thanh tra phải lựa chọn cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực và mời Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cử cán bộ cùng tham gia các đoàn thanh tra. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có sai phạm lớn và nghiêm trọng thì đoàn thanh tra kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tạm đình chỉ chức vụ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sai phạm.

3. Các chủ đầu tư khi tiến hành nghiệm thu, quyết toán công trình phải đảm bảo hết sức chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra quyết toán các dự án đầu tư, công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước phải đảm bảo chính xác, trung thực và kiên quyết xử lý xuất toán các khoản chi phí không đúng quy định.

4. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; các Ban quản lý Khu chế xuất - công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đô thị, Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý; các Ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải coi công tác kiểm tra và thanh tra theo nội dung Chỉ thị này là công việc trọng tâm, cấp bách của năm 2006; đây là công việc thiết thực để thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu, chống tham nhũng và chống lãng phí mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VIII đã xác định; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.

5. Giao Thanh tra thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Thanh tra Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Ban Thành ủy
- 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Các sở - ngành thành phố
- Các Ban quản lý Khu chế xuất - công nghiệp
Khu công nghệ cao, Khu đô thị
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện
- Tổng Công ty và doanh nghiệp Nhà nước
thuộc thành phố
- Báo - Đài
- VP HĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH, TH (3b)
- Lưu (TH-LTg) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/2006/CT-UBND về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25