Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Joint circular No. 62/1998/TTLT/BTC-BCN of May 13, 1998, on the management and use of proceeds from the sale of bid-soliciting dossiers on foreign B.O.T projects

Số hiệu: 62/1998/TTLT/BTC-BCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính Người ký: Lê Huy Côn, Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 13/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/1998/TTLT-BTC-BCN

Hà Nội , ngày 13 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 62/1998/TTLT-BTC-BCN NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU CÁC DỰ ÁN BOT NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 23/11/1993 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao.
Căn cứ Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu và Thông tư liên Bộ số 02/TTLB ngày 25/2/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Xây dựng - Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu.
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công nghiệp là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện triển khai các dự án BOT ngành điện.
Để tạo điều kiện cho việc thực hiện và triển khai có hiệu quả các dự án BOT ngành điện, Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp thống nhất quy định các nội dung chủ yếu trong việc quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu các dự án BOT ngành điện như sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Các hoạt động phục vụ cho công tác mời thầu, xét thầu các dự án BOT của nước ngoài do Bộ Công nghiệp quản lý được thực hiện theo nguyên tắc tự cân đối chi phí. Bộ Tài chính không cấp phát từ ngân sách để phục vụ cho nhu cầu chi của các hoạt động này.

2. Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng gói thầu, bên mời thầu (Bộ Công nghiệp) được định ra mức thu của từng Hồ sơ mời thầu. Mức giá này được xây dựng trên các khoản chi hợp lý được quy định tại điểm 2, mục II của Thông tư này.

Tiền thu được do bán hồ sơ, Bộ Công nghiệp được giữ lại để trang trải cho các hoạt động liên quan đến công tác mời thầu và xét thầu.

3. Các hoạt động liên quan đến công tác mời thầu, xét thầu phải thực hiện theo các quy định hiện hành.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu:

Bộ Công nghiệp phải gửi vào tài khoản của Bộ mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Các khoản chi được quy định như sau:

- Chi phí cho công tác kiểm tra, thẩm định dự án bao gồm cả tiền ăn, ở, đi lại;

- Chi phí phục vụ cho công tác triển khai dự án: thuê, mua các phương tiện làm việc, trang thiết bị văn phòng, mua tài liệu. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, in ấn, dịch thuật tài liệu, văn phòng phẩm...

- Thuê tư vấn tham gia nghiên cứu đánh giá dự án.

- Thuê luật sư tư vấn về các vấn đề pháp lý.

- Bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng xét thầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào từng giai đoạn cụ thể, khối lượng công việc và tuỳ theo tiến độ thực hiện hợp đồng BOT đã được ký kết, mỗi quý Bộ Công nghiệp lập nhu cầu chi tiêu gửi Kho bạc Nhà nước cấp phát theo tiến độ dự án.

2. Hàng năm Bộ Công nghiệp phải quyết toán các khoản thu chi tài chính liên quan đến hoạt động mời thầu, xét thầu và có báo cáo gửi Bộ Tài chính.

Khi kết thúc dự án, số tiền thu được do bán tài liệu mời thầu nếu lớn hơn chi phí đã được quy định tại điểm II phần 2, Bộ Công nghiệp có trách nhiệm nộp hết vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1998. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi.

Lê Huy Côn

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 62/1998/TTLT/BTC-BCN

Hanoi, May 13, 1998

 

JOINT CIRCULAR

ON THE MANAGEMENT AND USE OF PROCEEDS FROM THE SALE OF BID-SOLICITING DOSSIERS ON FOREIGN B.O.T PROJECTS
Pursuant to Decree No.87-CP of November 23, 1993 of the Government promulgating the Regulation on investment in the form of build-operate-transfer contracts;
Pursuant to Decree No.43-CP of July 16, 1996 of the Government promulgating the Regulation on bidding and inter-ministerial Circular No.02/TTLB of February 25, 1997 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Trade guiding the implementation of the Regulation on bidding;
Pursuant to the Prime Minister's decision to assign the Ministry of Industry to act as the State agency competent to execute BOT projects in the electric power industry;
To create conditions for the efficient implementation and execution of BOT projects in the electric power industry, the Ministry of Finance and the Ministry of Industry hereby unanimously issue the following major provisions on the management and use of proceeds from the sale of bid-soliciting dossiers on BOT projects in the electric power industry
:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Activities in service of the solicitation and/or evaluation of bids for the foreign BOT projects under the management of the Ministry of Industry shall be conducted on the principle of self-financing. The Ministry of Finance shall not allocate budget funds to cover the expenses for such activities.

2. Depending on the characteristics and scale of each bidding package, the bid solicitor (the Ministry of Industry) shall be entitled to set the price of each bid-soliciting dossier. Such a price is determined on the basis of the reasonable expenses defined in Point 2, Section II of this Circular.

The Ministry of Industry shall be entitled to retain the proceeds from the sale of dossiers to cover expenses for the activities related to the bid solicitation and evaluation.

3. Activities related to the bid solicitation and evaluation must be conducted in accordance with the current regulations.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. Proceeds from the sale of bid-soliciting dossiers shall be remitted by the Ministry of Industry into its account opened at the State Treasury.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Joint circular No. 62/1998/TTLT/BTC-BCN of May 13, 1998, on the management and use of proceeds from the sale of bid-soliciting dossiers on foreign B.O.T projects

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253