Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 313/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 313/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; đại diện các Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về các hoạt động hợp tác quốc tế thời gian qua trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo về kết quả hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ trong thời gian vừa qua. Đánh giá cao việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch được duyệt cho Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có những hợp tác quan trọng với một số đối tác lớn có uy tín trên thế giới; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội đã bước đầu đào tạo được kiểm định viên chất lượng trường đại học được quốc tế công nhận. Nhiều nhiệm vụ đã kết luận tại phiên họp lần trước của Ban Chỉ đạo đã được các Bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương cập nhật, quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Công văn số 920/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị khi xây dựng, triển khai các chương trình hội nhập và hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

3. Trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan cần tiếp tục triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Hoàn thành việc phê duyệt Dự án tiền khả thi về thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga chậm nhất vào ngày 18 tháng 8 năm 2013;

- Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính chuẩn bị Hiệp định khung và Hiệp định tài chính hợp tác với Cộng hòa Liên bang Nga thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga;

- Hoàn thiện Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 6531/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, lấy ý kiến tham gia của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2013;

- Rà soát, đánh giá nội dung, chương trình giảng dạy cho học sinh Việt Nam ở các cơ sở đào tạo quốc tế tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Điểm A, Mục I Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Khung trình độ quốc gia, có tham khảo ý kiến một số cơ sở giáo dục đặc thù và doanh nghiệp để bảo đảm tính khả thi.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án Hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với Cộng hòa Liên bang Nga giai đoạn 2013 - 2018, để trao đổi tại Nga trong đầu tháng 9 năm 2013.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Hợp tác chiến lược về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với Cộng hòa Liên bang Nga giai đoạn 2013 -2018, gửi lấy ý kiến góp ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8 năm 2013, để sau đó chuyển cho Đại sứ quán Nga tại Việt Nam trước ngày 25 tháng 8 năm 2013.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chuẩn bị tốt việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 8 năm 2013 tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực theo thỏa thuận đã ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam; tổ chức sơ kết việc hợp tác đào tạo này vào cuối năm 2013. Tiếp tục chuẩn bị việc hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; gửi bản thỏa thuận đã ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để phía bạn tham khảo.

d) Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan có liên quan trong tháng 8 năm 2013 hợp nhất Đề án do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì về chính sách thu hút chuyên gia Việt Nam trình độ cao ở nước ngoài về tham gia quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học, giảng dạy đại học giai đoạn 2011-2015 và Đề án do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về Xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam thành một Đề án thu hút trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao chủ trì; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương thức phối hợp, lộ trình xây dựng và triển khai Đề án trong tháng 11 năm 2013;

- Rà soát và lập bản đồ địa chỉ dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; đề xuất các giải pháp hỗ trợ và triển khai mở rộng việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 10 năm 2013.

- Chủ trì chuẩn bị để ký Hiệp định khung về thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga vào đầu tháng 9 năm 2013 tại Nga.

đ) Bộ Tài chính chủ trì việc đàm phán với Bộ Tài chính của Cộng hòa Liên bang Nga về khoản tín dụng ưu đãi cho Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Dự án tiền khả thi về thành lập Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga và ký tại Nga trong chuyến thăm đầu tháng 9 năm 2013.

e) Giao Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với phía bạn xây dựng Dự án tiền khả thi về thành lập Trường Đại học Việt - Nhật, lưu ý phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc việc bố trí đất phù hợp cho Trường; gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các TP: Hà Nội, TP HCM;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội;
- Các thành viên BCĐQG Hội nhập quốc tế về
giáo dục và khoa học, công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: QHQT, KTTH, KTN, PL, TKBT, CổngTTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 313/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79