Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 01/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam ngày 17/08/2004

Số hiệu: 171/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 01/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 171/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2004

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG  VIỆT NAM NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2004

Ngày 17 tháng 8 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam báo cáo về Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Tham dự có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam báo cáo Đề án, ý kiến của đại diện các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam công phu, có cơ sở pháp lý và thực tiễn, thể hiện được tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng3 khoá IX.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh Đề án này để trong tháng 9 năm 2004 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam; trong đó chú ý các vấn đề sau:

- Việc hình thành Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam nhằm làm cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có điều kiện hơn trong việc tiếp thu công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ công ích Nhà nước giao. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam phải có quy mô lớn, kinh doanh đa ngành, trong đó bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là ngành kinh doanh chính, chuyên môn hoá cao, có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; chuyển liên kết theo kiểu hành chính với cơ chế giao vốn hiện nay sang liên kết theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Công ty mẹ được đặt tên là Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, có chức năng trực tiếp đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, công nghệ, thương hiệu, thị trường; trực tiếp quản lý kinh doanh mạng lưới viễn thông đường trục và chỉ đạo các công ty con thực hiện các nhiệm vụ công ích Nhà nước giao. Đưa Công ty Tài chính Bưu điện vào trong Công ty mẹ.

Việc kinh doanh mạng lưới viễn thông đường trục phải hạch toán riêng theo quy định của Nhà nước về giá cước và quản lý kết nối để tránh sự phân biệt đối xử với các doanh nghiệp ngoài Tập đoàn khi sử dụng các dịch vụ trên mạng thông tin đường trục quốc gia.

- Tổng công ty Bưu chính nằm trong cơ cấu của Tập đoàn, được tổ chức theo hình thức Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, kinh doanh đa ngành và thực hiện nhiệm vụ công ích về bưu chính Nhà nước giao, từng bước phấn đấu kinh doanh có lãi.

- Đưa Cục Bưu điện Trung ương về trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Trong cơ cấu Tập đoàn có các công ty viễn thông vùng hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; cần xác định rõ căn cứ về đặc điểm cấu trúc mạng lưới viễn thông, địa giới hành chính và tính chất kinh doanh để hình thành nên các công ty vùng này.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn được xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Nghị định số 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con và một số vấn đề Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm, mới so với quy định của pháp luật

- Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh sách các đơn vị thực hiện cổ phần hoá, trong đó có 02 Công ty thông tin di động. Trước mắt cần lựa chọn một số công ty con có đủ điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Minh Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 01/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam ngày 17/08/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179