Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1388/TCHQ-VP ngày 31/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Số hiệu: 1388/TCHQ-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1388/TCHQ-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN TIN HỌC HOÁ VĂN PHÒNG TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ngày 23 tháng 3 năm 2004 đồng chí Phó TCT thường trực Nguyễn Ngọc Túc đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng tại Tổng cục Hải quan và bàn kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Túc quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng về chủ trương tin học hoá văn phòng toàn cơ quan Tổng cục, nghe báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng do Cục CNTT & Thống kê phối hợp với văn phòng trình bày, nghe các ý kiến phát biểu của các đơn vị trong cơ quan Tổng cục. Các ý kiến tham gia đều tập trung phân tích kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn vướng mắc sau 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng. Cuối cùng đồng chí Nguyễn Ngọc Túc Phó TCT kết luận một số việc cụ thể phải triển khai như sau:

1. Mục tiêu

Đến 1 tháng 8 năm 2004 tối thiểu phải thực hiện như Hải quan Đồng Nai (xử lý trên văn bản điện tử, theo dõi tiến độ xử lý văn bản và công việc, sử dụng email nội bộ để trao đổi thông tin), trong đó cần xây dựng những bước đi phù hợp.

2. Đồng ý với 10 nội dung cần triển khai từ nay cho tới 1 tháng 8 năm 2004 do Cục Công nghệ thông tin Thống kê và Văn phòng Tổng cục Hải quan đề xuất trong báo cáo sơ kết.

3. Các giải pháp để thực hiện

3.1. Về phần cứng:

- Tổ chức rà soát kiểm kê về số lượng và chất lượng các máy vi tính, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có trong cơ quan Tổng cục trên cơ sở đó lập kế hoạch thanh lý các máy cũ, lạc hậu và mua mới máy vi tính bổ sung nhưng vẫn phải đảm bảo không gây lãng phí. Thời hạn hết tháng 6/2004 phải trang bị đầy đủ thiết bị còn thiếu.

- Giao cho Cục Công nghệ Thông tin & Thống kê chủ trì phối hợp với Văn phòng Tổng cục và Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện.

- Về đối tượng trang bị: Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các Vụ, Cục mỗi cán bộ được trang bị 1 máy tính, mỗi chuyên viên làm việc độc lập hoặc 1 nhóm chuyên viên phụ trách cùng một việc được trang bị một máy tính.

- Vụ Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để thực hiện.

3.2. Về phần mềm:

- Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm đưa ra các yêu cầu phần mềm cần đáp ứng, Cục Công nghệ thông tin & Thống kê có trách nhiệm chủ trì phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm nâng cấp theo yêu cầu, bảo đảm các thao tác đơn giản, dễ hiểu.

- Từ nay tới 1 tháng 8 năm 2004 văn phòng cần xây dựng lộ trình từng tháng phải thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra và thông báo cho các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện.

3.3. Về con người:

- Cán bộ công chức trong cơ quan Tổng cục Hải quan phải chuyển biến về nhận thức, gương mẫu, đi đầu và có quyết tâm cao trong việc tin học hoá công tác văn phòng. Đồng thời Lãnh đạo Tổng cục sẽ tạo sức ép bắt buộc mọi cán bộ trong cơ quan phải thực hiện tin học hoá văn phòng.

3.4. Về đào tạo.

- Đảm bảo đến tháng 6/2004 mọi công chức thuộc cơ quan Tổng cục đều được đào tạo sử dụng hệ thống tin học hoá văn phòng. Cần phân làm nhiều lớp cho các đối tượng khác nhau:

+ Lớp cho Lãnh đạo Tổng cục: Cử chuyên gia hướng dẫn trực tiếp tại phòng làm việc.

+ Lớp dành cho lãnh đạo các Vụ, Cục.

+ Lớp dành cho chuyên viên.

- Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ lập kế hoạch, chuẩn bị kinh phí đào tạo, cơ sở vật chất cho các lớp đào tạo.

- Giao cho Cục Công nghệ thông tin và thống kê phụ trách về nội dung đào tạo.

3.5. Về cơ chế đảm bảo:

- Cần rà soát lại Quy chế về xử lý văn bản xem có gì bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đạt được mục tiêu đặt ra. Việc này giao cho Văn phòng chủ trì.

- Cần đảm ảo bí mật, an toàn, thông suốt hệ thống mạng (24 giờ trong 1 ngày từ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật). Việc này giao cho Cục Công nghệ thông tin và Thống kê chủ trì.

3.6. Chế độ báo cáo:

Vào ngày thứ 6 hàng tuần Cục Công nghệ thông tin & Thống kê chủ trì phối hợp với Văn phòng Tổng cục báo cáo tình hình thực hiện và những vướng mắc khó khăn với Lãnh đạo Tổng cục để cho ý kiến chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục quán triệt kết luận trên cho cán bộ trong đơn vị mình và nhanh cho tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 1388/TCHQ-VP ngày 31/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc sơ kết 1 năm thực hiện tin học hoá văn phòng tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10