Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1018/2000/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 31/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1018/2000/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP MÃ TRUY NHẬP INTERNET 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của Tổng cục Bưu điện về hướng dẫn thi hành Nghị dịnh 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông;
Căn cứ Giấy phép cung cấp dịch vụ Internet 1521/1997/GP-TCBĐ ngày 14/11/1997của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ "gọi VNN quốc tế" số 1017/2000/GP-QLM/VT ngày 31/10/2000
Xét đề nghị của Tổng cục Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 3152/QLM/VT ngày 06/07/2000 về việc xin cấp số truy nhập VNN, số dịch vụ gọiVNN;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu điện,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ mã truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng 1269 cho Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để cung cấp thử nghiệm dịch vụ "Gọi VNN quốc tế". Thời hạn sử dụng mã được tính theo thời hạn của giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ số 1017/2000/GP-TCBĐ. Tổng cục Bưu điện có thể thay đổi hoặc thu hồi mã đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số mạng viễn thông công cộng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet khác có liên quan đưa mã trên vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn cho khách hàng việc sử dụng mã truy nhập này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Chính sách Bưu điện và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng cục ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, CSBĐ                     

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
 Mai Liêm Trực


 
 
 
 
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1018/2000/QĐ-TCBĐ ngày 31/10/2000 về việc cấp mã truy nhập Internet do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.299

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!