Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 96/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 96/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 3

Thuộc: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Phòng đo kiểm được chỉ định;
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3

Thuộc: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TT

Tên sản phẩm, dịch vụ, công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Sản phẩm viễn thông

1

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự 02 dây

TCN 68 - 188:2000

TCN 68 - 211:2002

2.

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

TCN 68 - 138:1995

TCN 68 - 221:2004

II.

Dịch vụ viễn thông

3.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

TCN 68 - 176:2006

4.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

TCN 68 - 186:2006

5.

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL

TCN 68 - 227:2006

III.

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

6.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68 - 141:1999(*)

TCN 68 - 135:2001

7.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68 - 141:1999(*)

TCN 68 - 135:2001

8.

Trạm điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68 - 141:1999(*)

TCN 68 - 135:2001

TCN 68 - 255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú: (*): Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2009 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91