Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 835/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu: 835/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ KIẾM CỨU NẠN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai s 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định s 511/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban ch huy Phòng, chng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề ngh của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành viên tham gia Ban Chhuy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 bao gồm:

1. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Vin thông - Phó trưởng Ban thường trc;

3. Ông Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Phó trưởng Ban;

4. Ông Hoàng Công Vĩnh, Thiếu tướng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Phó trưởng Ban;

5. Ông Giang Văn Thắng, Trưởng phòng Cơ sở Hạ tầng và Kết ni, Cục Viễn thông - Ủy viên Thường trc kiêm Chánh Văn phòng Ban Ch huy;

6. Bà Nguyn Vũ Hồng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính - Ủy viên;

7. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

8. Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - y viên;

9. Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng - y viên;

10. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - y viên;

12. Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - y viên;

13. Bà Trần Phạm Diệu Linh, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên - y viên;

14. Ông Trần Duy Ninh, Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương - y viên;

15. Ông ĐVũ Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tng mạng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - y viên;

16. Ông Nguyễn Bảo Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Công Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Ủy viên;

18. Ông Lê Kinh Lộc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC - y viên;

19. Ông Chu Quang Hào, Phó Tổng Giám đc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - y viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban và các y viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Vin thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ tr
ưởng;
- Ban Ch
ỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Các cơ quan,
đơn v thuộc Bộ;
- C
ác doanh nghiệp: VNPT. Viettel, MobiFone, Vishipel, VTC, VNPost;
- Lưu: VT, TCCB (8).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 835/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037
DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68