Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2002/QĐ-UB Phê duyệt đề án "Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2005" do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 80/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 31/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2002 - 2005"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ quyết định số 112/2001/TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng chính phủ về "Phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005";
Căn cứ quyết định số 37/1999/QĐ-UB ngày 18/5/2002 của Uỷ ban nhân dân Thành phố qui định tạm thời về quản lý và điều hành chương trình CNTT TP;
Xét đề nghị của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Văn phòng HĐND-UBND Thành phố tại Tờ trình số 565/TT-VP ngày 20/5/2002 về "Phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2005".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt "Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005" làm căn cứ để Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và các Sở ban ngành, UBND các quận huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền.

Điều 2 : Giao Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội chủ trì đề xuất phương án thành lập Ban điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội.

Điều 3 : Giao Ban quản lý các dự án công nghệ thông tin Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, các UBND quận huyện triển khai thực hiện đề án.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Ban quản lý các dự án công nghệ thông tin Thành phố, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ  TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2002/QĐ-UB Phê duyệt đề án "Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002 - 2005" do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121