Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 662/QĐ-BGTVT phê duyệt danh sách đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 662/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 19/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 662/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BỘ KH&CN VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỤT TRƯỢT NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 07/3/2013 xác định đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình phối hợp với Bộ KH&CN về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt năm 2013;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt thực hiện trong kế hoạch Khoa học công nghệ của Bộ Giao thông vận tải năm 2013 như biểu chi tiết kèm theo;

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để Báo cáo);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng trên website của Bộ GTVT)
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BỘ KH&CN VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỤT TRƯỢT THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013
(kèm theo Quyết định số: 662/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2013 của Bộ GTVT)

TT

Tên đề tài

Cơ quan đề xuất

Thời gian thực hiện (tháng)

Dự tính kinh phí (triệu VNĐ)

Ghi chú

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống đếm trục cho các ga Điện khí tập trung và đường ngang Cảnh báo tự động trong ngành Đường sắt.

Tổng công ty ĐSVN

12

300

Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí nghiên cứu thiết kế, Cơ quan chủ trì thực hiện đảm nhiệm chế tạo, lắp đặt thử nghiệm

2

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp kiểm soát sử dụng chất có cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ

Viện CL&PT GTVT

12

350

 

3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu kẻ đường trên cơ sở nhựa elastome loại polyure và vật liệu băng keo

Viện KH&CN GTVT

12

500

 

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm hệ thống đèn biển kép cấp I phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải

Tổng công ty Bảo đảm ATHH Miền nam

12

400

Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí nghiên cứu thiết kế, Cơ quan chủ trì thực hiện đảm nhiệm chế tạo, lắp đặt thử nghiệm

5

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các cảng, bến thủy nội địa

Cục Đường thủy NĐVN

12

450

 

6

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo sỹ quan quản lý giao thông sử dụng hệ thống VTIS (Vessel Traffic Information Service) phục vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Trường Đại học Hàng hải

12

300

 

7

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn chạy tàu trong quá trình bốc xếp, vận chuyển apatit, xây dựng mô hình xử lý

Cục Đường sắt VN

12

300

 

8

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các chức danh nhân viên làm việc trong ngành hàng không

Cục Hàng không VN

12

300

 

9

Nghiên cứu thiết kế thiết bị tín hiệu báo trước của tín hiệu phòng vệ đường bộ đường ngang

Tổng công ty ĐSVN

12

100

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 662/QĐ-BGTVT phê duyệt danh sách đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chống sụt trượt ngày 19/03/2013 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217