Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2003/QĐ-BCVT thành lập Hội đồng Lịch sử- Truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu: 59/2003/QĐ-BCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 59/2003/QĐ-BCVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LỊCH SỬ- TRUYỀN THỐNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Lịch sử- Truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông gồm các thành viên:

1- Ông Đỗ Trung Tá- Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng;

2- Ông Mai Liêm Trực- Thứ trưởng Thường trực, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng;

3- Ông Vũ Văn Luân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4- Ông Phan Hoàng Đức - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

5- Ông Nguyễn Minh Hồng - Chánh Văn phòng, Uỷ viên Thường trực ;

6- Ông Trần Đức Lai - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ viên;

7- Ông Nguyễn Tiến Hiếu - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Uỷ viên;

8- Ông Nguyễn Văn Thu, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội, Uỷ viên;

9- Ông Lê Ngọc Trác- Uỷ viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Giám đốc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên;

10- Ông Hồ Thế- Giám đốc Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên;

11- Ông Nguyễn Quốc Thịnh- Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ- Lao động Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên;

12- Ông Vũ Tuấn Hùng- Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên;

13- Ông Đào Đức Thụ, Trưởng Ban Thi đua- Truyền thống Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, Uỷ viên;

14- Ông Đào Quang Dân- Trưởng Ban Thi đua- Tuyên truyền Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên;

15- Ông Triệu Tiến Thắng - Chánh Văn phòng Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Uỷ viên;

16- Ông Nguyễn Quý Trịnh - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Lịch sử Truyền thống, Uỷ viên Thư ký.

Điều 2: Hội đồng hoạt động theo Quy chế được Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định ban hành; các uỷ viên Hội đồng được sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Bưu điện về nhân sự Hội đồng.

Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt Nam; Công đoàn Bưu điện Việt Nam và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Đỗ Trung Tá

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2003/QĐ-BCVT thành lập Hội đồng Lịch sử- Truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.383
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175