Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 54/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2003/QĐ-UB     

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC VIESPA THUỘC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội,

 - Địa điểm tại: 220 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội;

 - Tên Tiếng Anh: Information Technolgy Training center VIESPA.

 Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước và được mở tài khoản tại Ngân hàng để tiếp nhận kinh phí từ tổ chức CODESPA - Tây Ban Nha.

Điều 2: Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA có nhiệm vụ đào tạo tin học cho cán bộ, công chức và nguồn nhân lực làm việc cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Công ty thuộc các thành phần kinh tế.

 - Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA hoạt động trong khuôn khổ dự án đã ký kết giữa đại diện CODESPA và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thời gian hoạt động phù hợp với thời hạn hiệu lực của hợp đồng thực hiện Dự án.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và cán bộ của Trung tâm được thực hiện theo yêu cầu của Dự án, không tăng thêm biên chế của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trực tiếp quản lý Trung tâm; được sử dụng lao động của Trường và ký hợp đồng thuê lao động quản lý, giảng dạy và phục vụ bằng kinh phí mà Dự án đã phân bổ (không lấy kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố ).

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Giám đốc các sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - vật giá, Ngoại vụ thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171