Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5268/QĐ-BGDĐT năm 2009 triển khai thí điểm ba phân hệ phần mềm quản lý trường học do dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5268/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5268/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BA PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC DO DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC (SREM) XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nhu cầu quản lý và thống kê thông tin ngành giáo dục và kết luận, đề xuất của Hội đồng đánh giá ba phân hệ phần mềm quản lý trường học do Dự án SREM xây dựng tại Báo cáo kết quả đánh giá ba phân hệ phần mềm V.EMIS ngày 15/8/2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục SREM và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện thí điểm ba phân hệ phần mềm (Quản lý tài chính, Quản lý học sinh, Quản lý giảng dạy) thuộc Hệ thống phần mềm quản lý trường học (sau đây gọi tắt là Hệ thống phần mềm V.EMIS) do Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) xây dựng tại 28 Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách tại Phụ lục kèm theo) trong năm học 2009 - 2010.

Điều 2. Giao Dự án SREM chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Công nghệ thông tin tổ chức triển khai việc thí điểm Hệ thống phần mềm V.EMIS.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm Hệ thống phần mềm V.EMIS có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nhập thông tin, dữ liệu, kiểm tra các chức năng, hệ thống biểu báo cáo đầu ra của phân hệ trong Hệ thống phần mềm V.EMIS và gửi dữ liệu về Bộ.

Kinh phí thực hiện việc thí điểm Hệ thống phần mềm V.EMIS được lấy từ nguồn kinh phí của Dự án SREM và từ các nguồn ngân sách phục vụ cho việc đưa tin học vào nhà trường, các nguồn ngân sách tiết kiệm được hoặc từ các nguồn kinh phí khác tự thu ở cơ sở và chi tiêu, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có tên tại Điều 1, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để theo dõi);
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC V.EMIS DO DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC (SREM) XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5268/QĐ-BGDĐT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Sở GDĐT thí điểm

Số trường thí điểm

Số Phòng GDĐT thí điểm

1

An Giang

38

2

2

Bắc Ninh

45

1

3

Bình Dương

87

2

4

Cà Mau

118

9

5

Cần Thơ

31

4

6

Đắk Lắk

82

2

7

Đồng Tháp

71

2

8

Gia Lai

47

1

9

Hà Nội

80

3

10

Hà Tĩnh

139

7

11

Hải Dương

604

12

12

Hải Phòng

50

3

13

Hậu Giang

66

7

14

Thừa Thiên - Huế

112

2

15

Kon Tum

135

5

16

Kiên Giang

60

5

17

Lai Châu

42

3

18

Lạng Sơn

125

11

19

Long An

66

3

20

Phú Thọ

60

2

21

Phú Yên

55

2

22

Quảng Bình

104

3

23

Quảng Nam

45

2

24

Quảng Ngãi

37

4

25

Quảng Ninh

27

 

26

Quảng Trị

41

1

27

Vĩnh Long

66

8

28

Bà Rịa - Vũng Tàu

67

7

 

Tổng cộng

2,500

113

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5268/QĐ-BGDĐT năm 2009 triển khai thí điểm ba phân hệ phần mềm quản lý trường học do dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180