Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 48/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 12/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐỂ BÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành các tiêu chuẩn ngành:

- 16 TCN-1-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa,

- 16 TCN-2-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật,

- 16 TCN-3-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 3: Phương pháp đo và thử nghiệm,

- 16 TCN-4-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 4: Yêu cầu về an toàn bức xạ-an toàn điện - độ ồn âm thanh và phương pháp thử,

- 16 TCN-5-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn,bao bì,

- 16 TCN-6-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần1: Các đặc tính kỹ thuật, thuật ngữ và định nghĩa,

- 16 TCN-7-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần2: Các đặc tính kỹ thuật, Phương pháp đo và thử,

- 16 TCN-8-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần3: Yêu cầu về an toàn và phương pháp thử,

- 16 TCN-9-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần4:

Yêu cầu về ghi nhãn ,bao bì,

- 16 TCN-10-02 Máy tính cá nhân để bàn - Chuột máy tính - Yêu cầu kỹ thuật và an toàn - Phương pháp thử,

- 16 TCN-11-02 Máy tính cá nhân để bàn - Bàn phím,

- 16 TCN-12-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của nhiệt độ,

- 16 TCN-13-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của độ ẩm,

- 16 TCN-14-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của rung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng Vụ chức năng, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ KHCN (để phối hợp),
Lưu VP, CNCL

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2002/QĐ-BCN ngày 12/11/2002 về tiêu chuẩn ngành: máy tính cá nhân để bàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.287

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!