Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2003/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 -2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 29/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Vỹ Hà
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 29/2003/-UB

Hà Nội , ngày 21 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2001 -2005 .

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg , ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 " ;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UB , ngày 30/10/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh "V/v phê duyệt đề án tin học hoá công tác quản lý hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 - 2005 " ;
Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND tỉnh tại Tờ trình số 95 /TT-VP , ngày 19 tháng 03 năm 2003 " V/v thành lập Ban điều hành đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban điều hành đề án tin học hóa công tác quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005, gồm các thành viên sau đây :

1/ Đ/c Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm trưởng ban ( chủ tài khoản)

2/ Đ/c Phan Xuân Vũ - Phó Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm phó ban .

3/ Đ/c Lý Trọng Hiệp - Phó giám đốc sở Kế hoạch - đầu tư, phó ban

4/ Đ/c Đặng Tùng - Phó giám đốc sở Tài chính - vật giá, thành viên .

5/ Đ/c Nguyễn Đình Tiến - Phó giám đốc sở Khoa học CN&MT , thành viên .

6/ Đ/c Huỳnh Văn Tâm - Phó Ban Tổ chức chính quyền, thành viên

7/ Đ/c Nguyễn Đăng Khoa - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, thành viên .

8/ Đ/c Phạm Thị Hà - Kế toán Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm Kế toán Ban

9/ Đ/c Trương Công Hoài - Cán bộ Văn phòng HĐND-UBND tỉnh làm thư ký.

Điều 2: Ban điều hành có nhiệm vụ :

- Tổ chức thực hiện đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của tỉnh, kiểm tra việc thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở nhiệm vụ hàng năm đã giao cho các đơn vị cấp sở, huyện trong tỉnh . 

- Đề xuất các biện pháp, chính sách để bảo đảm xây dựng và tích hợp được các nguồn thông tin dữ liệu trong quá trình quản lý, điều hành của tỉnh .

- Xây dựng quy chế khai thác thông tin để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời cung cấp được thống tin tổng hợp các đơn vị hành chính khác trong tỉnh .

Điều 3 : Ban điều hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005 hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng HĐND-UBND tỉnh .

- Kinh phí hoạt động của Ban điều hành do ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng HĐND-UBND tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001-2005, Văn phòng HĐND- UBND tỉnh chịu quyết toán số kinh phí được cấp theo chế độ tài chính hiện hành .

Điều 4 : Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh; các sở, ban , ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố , các ông bà có tên tại điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vỹ Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2003/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 -2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35