Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 18/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG CHUẨN TIẾNG VIỆT TCVN6909 VÀ MỘT SỐ CHUẨN LIÊN QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 2 năm 2002 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005;
Căn cứ Quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn TCVN 6909;
Xét Tờ trình ngày 15 tháng 3 năm 2002 của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin Bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.- Từ ngày 01-06-2002 áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN 6909 và các chuẩn công nghệ thông tin liên quan (phụ lục kèm theo) trong toàn bộ các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 2.- Phạm vi áp dụng :

a- Các dịch vụ tin học hoá văn phòng;

b- Các trao đổi thông tin chữ Việt trên các mạng máy tính Internet, Intranet ;

c- Các giao dịch, dịch vụ sử dụng thông tin điện tử có sử dụng máy tính trực tuyến hoặc không trực tuyến;

d- Các Web site thông tin chữ Việt.

Điều 3.- Giao nhiệm vụ :

· Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin Bộ và Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm hướng dẫn kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trong ngành trong việc chuyển đổi bộ mã chữ Việt đang dùng sang bộ mã TCVN 6909 và các áp dụng liên quan;

Vụ Tài chính Kế toán tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị về kinh phí đối với việc chuyển mã và áp dụng TCVN6909

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Bộ KHCNMT
- Văn phòng Chính phủ
- LưuVT, MT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
PHẠM HỒNG GIANG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BNN ngày 18-04-2002)

 I. ĐỐI VỚI BỘ MÃ TIẾNG VIỆT :

1. Bộ mã tiếng Việt :16 bit TCVN 6909:2001 đã ban hành theo quyết định số 50/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 24-09-2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

2. Đối với các văn bản Word: Font Times New Roman size 14

3. Công cụ chuyển đổi :Vietkey (VK Full và VK Office)

II- CÁC CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN QUAN :

1- Phần cứng tối thiểu đối với PC

HDD : Pentium 586 500Mhz, 16MBRAM, 1GB , CD Drive

(để cài được bộ UNICODE và các chương trình liên quan mỗi đơn vị cần có ít nhất 1 máy với cấu hình tối thiểu trên. Các máy khác nếu không đủ cấu hình tối thiểu trên vẫn có thể dùng bộ Fonts cũ, sau đó trước khi trao đổi thông tin, chuyển sang máy có cài UNICODE và dùng tính năng chuyển mã văn bản của Vietkey để chuyển sang font UNICODE)

2- Phần mềm

a) Hệ điều hành mạng : NT 4.0 trở lên, Linux

Khuyến nghị : NT4.0

b) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : SQL Server 7.0 trở lên

c) Hệ điều hành PC Windows 98 trở lên

Khuyến nghị Windows 98

d) Phần mềm cơ bản : Microsoft Office 97 trở lên

Khuyến nghị : Microsoft Office 2000

e) Browser : IE5 hoặc tương đương

Khuyến nghị IE5

f) Quản trị E-Mail : OutlookExpress

Mail.Yahoo.com, Hotmail.com

Chú ý về bộ mã tổ hợp:

Hiện nay đang có một số tranh luận về mã tổ hợp và mã định sẵn trong Unicode tiếng Việt (báo Lao động ngày 13/4/2002). Đơn vị nào quan tâm đến mã tổ hợp có thể tham khảo tại Website : www.lacviet.com.vn (tải về chương trình VietFlex)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2002/QĐ-BNN ngày 18/04/2002 về áp dụng chuẩn tiếng Việt TCVN6909 và một số chuẩn liên quan về công nghệ thông tin trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.223

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!