Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 212 -TTG năm 1994 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 212-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 06/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển Công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Công văn số 645-PTCN ngày 9-4-1994),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin để giúp Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 49-CP ngày 4-8-1993 về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng các chính sách, chế độ, quy định liên quan đến việc triển khai Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, các kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó, bao gồm cả việc thẩm định, duyệt và phân bố kinh phí cho các đề án, dự án về phát triển Công nghệ thông tin của các Bộ, các ngành, các địa phương.

- Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các Bộ, các ngành, các địa phương thực hiện các đề án, dự án, đề tài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển Công nghệ thông tin.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Công nghệ thông tin gồm có:

- Trưởng ban: Giáo sư Đặng Hữu, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó trưởng ban thường trực: Giáo sư, tiến sĩ Phan Đình Diệu.

Các Uỷ viên:

Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

1 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

1 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

1 Thứ trưởng Bộ Tài chính,

1 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

1 Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng,

Vụ trưởng Vụ phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 4. Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 212-TTg

Hanoi, May 06th, 1994

 

DECISION

ON THE FOUNDING OF THE STEERING COMMITTEE OF THE NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY PROGRAM

THE PRIME MINISTER

Proceeding from the Law on Organization of the Government issued on September 30, 1992;
Proceeding from Resolution No. 49-CP made by the Government on August 4, 1993 on the development of information technology in Vietnam in the 1990's; and
Considering the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment (in his official dispatch No. 645-PTCN on April 9, 1994).

DECIDES:

Article 1.- To establish the Steering Committee of the National Information Technology Program to help the Prime Minister in guiding the implementation of Resolution No.49-CP made by the Government on August 4, 1993 on the development of information technology in Vietnam in the 1990's.

Article 2.- The Steering Committee of the program has the following obligations and rights:

- Drafting policies, regimes and stipulations relating to the implementation of the National Information Technology Program and submitting them to the Prime Minister for approval;

- Drafting a long-term plan as well as annual plans to implement the National Information Technology Program and submitting them to the Prime Minister for approval, and organizing the implementation of those plans, including the examination, approval and allocation of funds for the projects and draft projects of the ministries, branches and localities on the development of information technology.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 212 -TTG năm 1994 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254