Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulations) giai đoạn III tại tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1849/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 15/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI VÀ NHÓM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỆ THỐNG QUY ĐỊNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (E-REGULATION) GIAI ĐOẠN III TẠI BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 444/QĐ-BKHĐT ngày 09/4/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án "Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulations) - giai đoạn III ";

Căn cứ Văn bản số 4166/BKHDT-ĐTNN ngày 19/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cử người tham gia Dự án "Hệ thống quy định điện tử Việt Nam eRegulations - giai đoạn III ";

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulations) giai đoạn III tại tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Dự án); gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. Ban điều phối Dự án:

1. Trưởng ban: Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Ban điều phối).

- Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Lê Nhuận, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Nguyễn Mỹ Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông Đinh Văn Tiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Trần Viết Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Trần Cang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

II. Nhóm công tác triển khai dự án:

1. Trưởng nhóm: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phó Trưởng nhóm: Ông Dương Ngọc Oanh, Phó phòng Phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

3. Các tổ viên: Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và truyền thông.

- Bà Cù phị Ngọc phương, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh.

- Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Ông Trần Thái Dũng, Chuyên viên Phòng Vật giá, Sở Tài chính.

- Ông Hồ Đắc Khánh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bà Dương Thị Tú Trinh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng.

- Bà Lê Thị Hiền, Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều phối Dự án và Nhóm triển khai Dự án.

1. Nhiệm vụ của Ban điều phối Dự án:

- Điều phối, giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin (trừ các thông tin mật theo quy định của Nhà nước) cho Dự án khi được yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban điều phối Trung ương và của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ của Nhóm công tác triển khai Dự án:

Làm đầu mối cung cấp các thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy trình, thủ tục của cơ quan cho cán bộ quản lý hệ thống của địa phương để cập nhật lên cổng thông tin của Hệ thống.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban điều phối phân công.

3. Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định (nếu có) và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulations) giai đoạn III tại tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35