Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1777/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1777/QĐ-UB 

An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

1777/QĐ-UB NGÀY 21/6/2005 TRIỆU TẬP CÁN BỘ CÔNG CHỨC THAM DỰ KHOÁ HỌC ỨNG DỤNG TIN HỌC ĐỢT 1 THEO ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 176/CV-BĐH112CP ngày 04/4/2005 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ công chức;
Căn cứ Công văn số 1359/CV-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đào tạo theo Đề án 112 Chính phủ;
Căn cứ danh sách đăng ký học viên tham dự đào tạo của các đơn vị;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập 248 cán bộ công chức tham dự đào tạo ứng dụng tin học đợt 1 từ ngày 27/6/2005 đến ngày 29/7/2005 như danh sách phân bổ số lượng từng đơn vị ( danh sách đính kèm).

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan có tên ra quyết định cử đúng số lượng cán bộ công chức của đơn vị tham gia đợt đào tạo này.

Điều 3: Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Tin học tỉnh có trách nhiệm tập hợp danh sách học viên phân bổ cho các đơn vị đào tạo theo kế hoạch;

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

DANH SÁCH

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CB-CC TỪNG ĐƠN VỊ
( Kèm theo Quyết định số:  1777/QĐ-UBND ngày 21/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang )

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Số lượng

Lớp ngày

Lớp đêm

1

Sở Giao Thông Vận tải

3

1

2

2

Thanh Tra tỉnh

10

3

7

3

Văn phòng HĐND

4

2

2

4

Viện Kiểm Sát

5

3

2

5

Sở Xây Dựng

3

1

2

6

Sở Y Tế

5

3

2

7

Liên minh Hợp tác xã

5

3

2

8

Báo An Giang

5

3

2

9

UB Dân số, Gia đình, Trẻ em

3

1

2

10

Sở Tư pháp

6

2

4

11

Sở Tài Chính

6

3

3

12

Cục Hải quan

5

2

3

13

Ngân hàng Nhà nước

10

5

5

14

Bảo hiểm Xã hội

5

3

2

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

2

2

16

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

5

3

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

2

3

18

Sở LĐTBXH & Trường nghề

8

6

2

19

Sở Công nghiệp

5

3

2

20

Cục thuế

9

6

3

21

Ban Quản lý khu công nghiệp

4

2

2

22

Sở Văn hóa Thông tin

6

3

3

23

UBND huyện Châu Phú

6

6

-

24

UBND huyện Thoại Sơn

4

4

-

25

UBND huyện Tân Châu

6

6

-

26

UBND Thành phố Long Xuyên

20

20

-

27

UBND huyện Tri Tôn

10

10

-

28

UBND huyện Phú Tân

10

10

-

29

UBND huyện Châu Thành

10

10

-

30

UBND huyện Tịnh Biên

10

10

-

31

UBND TX Châu Đốc

48

24

24

 

             Tổng số học viên

248

188

60

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1777/QĐ-UB ngày 21/06/2005 về việc triệu tập cán bộ công chức tham dự khoá học ứng dụng tin học Đợt 1 theo Đề án 112 Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.988

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!