Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1678/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1678/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

04 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 29/8 - 03/9/2016)

Trong tuần qua (từ ngày 29/8 - 03/9/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau. Đơn cử như sau:

1. Điều kiện dự tuyển thi Kiểm sát viên cao cấp

Ngày 26/8/2016, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 110/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp và sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016.

Theo đó, ứng viên đăng ký dự tuyển Kiểm sát viên cao cấp phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Là Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị;

- Được cơ quan, đơn vị đánh giá quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm liền trước;

- Được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi công tác đồng ý, thống nhất cử đăng ký tham gia dự thi tuyển;

- Đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm, giới thiệu tham gia dự thi của đơn vị nơi đang công tác và trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia dự thi;

- Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật;

- Có đầy đủ sức khỏe, hồ sơ lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Xem thêm chi tiết tại Kế hoạch 110/KH-VKSTC .

kiểm sát viên

2. Thông báo chất lượng hàng nhập khẩu trong vòng 3 ngày

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Theo đó, Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa phải:

- Kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra chất lượng trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá sự phù hợp với lô hàng có đủ hồ sơ hợp lệ.

- Gửi kết quả kiểm tra cho Cổng thông tin một cửa quốc gia; nếu chưa thực hiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia thì gửi bằng bản fax hoặc file ảnh tới cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

- Nếu không gửi được thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan thì gửi cho người khai để nộp cho cơ quan hải quan thông quan hàng hóa.

3. Tăng cường công tác phòng chống oan, sai

Quyết định 1681/QĐ-TTg về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 30/8/2016.

Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy mạnh hợp tác với nhau thực hiện các nhiệm vụ sau để giảm thiểu oan sai:

+ Khẩn trương giải quyết các vụ án đã quá thời hạn luật định, xử lý dứt điểm những vụ án kéo dài, vụ án được dư luận, cử tri quan tâm;

+ Sớm kết thúc điều tra đề nghị truy tố đối với các vụ án mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại;

+ Minh oan, phối hợp giải quyết bồi thường kịp thời cho người bị oan đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.

huỳnh văn nén

4. Đầu tư hơn 78 tỷ đồng cho 4 dự án ứng dụng CNTT

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 1678/QĐ-TTg (có hiệu lực ngày 29/8/2016).

Theo đó, tổng mức đầu tư của 4 dự án được dự kiến như sau:

- Dự án nâng cấp tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý): Không quá 25 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý): Không quá 4,07 tỷ đồng.

- Dự án quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý): Không quá 34 tỷ đồng.

- Dự án hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam quản lý): 15 tỷ đồng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1678/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 4 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Tờ trình số 07/TTr-ĐCT-KHTC ngày 20 tháng 01 năm 2016, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 196-TTr/TWĐTN-VP ngày 22 tháng 3 năm 2016, Hội Nông dân Việt Nam tại các văn bản số 1113-CV/HNDTW ngày 23 tháng 11 năm 2015 và số 1195-CV/HNDTW ngày 21 tháng 12 năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam tại Tờ trình số 938/TTr-HNBVN ngày 24 tháng 02 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản: Số 8186/BKHĐT-LĐVX ngày 23 tháng 10 năm 2015, số 10970/BKHĐT-LĐVX ngày 14 tháng 12 năm 2015, số 9104/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 10 năm 2015, số 9454/BKHĐT-LĐVX ngày 30 tháng 10 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm:

1. Dự án nâng cấp tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý.

2. Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

3. Dự án quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý.

4. Dự án hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam quản lý.

Chi Tiết về Mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa Điểm thực hiện từng dự án tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chc thực hiện

Các tổ chức chính trị - xã hội có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật công nghệ thông tin, Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 3 Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan Trung ương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT
, KGVX (3).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC I

DỰ ÁN NÂNG CẤP TÒA SOẠN BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐA PHƯƠNG TIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Nâng cấp tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Báo Phụ nữ Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam tích hợp nhiều loại hình báo chí như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và đa dạng các kênh thông tin, kết nối nhằm đáp ứng tốt hơn việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp phụ nữ; đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của nữ giới.

5. Quy mô, nội dung đầu tư:

Đầu tư các hệ thống: Máy chủ chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử, mạng băng thông lớn phục vụ tác nghiệp đa phương tiện, hệ thống phần mềm phục vụ xuất bản điện tử, xuất bản đa phương tiện, hệ thống an ninh mạng; sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ toà soạn đa phương tiện; trang thiết bị, phương tiện phục vụ tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên (máy ảnh, máy ghi âm, máy quay cá nhân).

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 25.000 triệu đồng (25 tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước, ngành Thông tin.

8. Địa Điểm: Toà soạn Báo Phụ nữ Việt Nam tại số 47, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Văn phòng đại diện tại số 38, đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2018./.

 

PHỤ LỤC II

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tăng cường khả năng kết nối giữa Học viện và các đơn vị thành viên, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, tăng cường tự động hóa, nâng cao độ chính xác và năng sut thực hiện trong các hoạt động quản lý, đào tạo và cung cấp dịch vụ.

5. Quy mô, nội dung đầu tư:

Xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng tốc độ cao; hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu; hệ thống bảo mật, kiểm soát truy cập; hệ thống thư viện điện tử; hệ thống thi, kiểm tra đánh giá trực tuyến thông qua Internet cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng không tập trung; hệ thống thông tin quản lý thống nhất trong toàn Học viện, kết nối liên thông giữa Học viện với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 4.070 triệu đồng (4,07 tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước, ngành Công nghệ thông tin.

8. Địa Điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại số 3 - 5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2017./.

 

PHỤ LỤC III

DỰ ÁN QUẢN LÝ QU HTRỢ NÔNG DÂN TRÊN MẠNG MÁY TÍNH TP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

Thiết lập hệ thống thông tin (gồm hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp phần mềm) để quản lý đồng bộ, tập trung và vận hành các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

5. Quy mô, nội dung đầu tư:

Đầu tư mua sắm trang thiết bị và triển khai phần mềm nghiệp vụ phục vụ hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 34.000 triệu đồng (34 tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước và các nguồn hp pháp khác; trong đó, ngân sách trung ương nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển ngành Công nghệ thông tin hỗ trợ không quá 27 tỷ đồng.

8. Địa Điểm: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2016 - 2017./.

 

PHỤ LỤC IV

DỰ ÁN HẠ TẦNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

Trang bị hệ thống, nâng cấp phần mềm quản lý hội viên, lưu trữ hồ sơ và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam.

5. Quy mô, nội dung đầu tư:

Trang bị hệ thống máy chủ, máy in thẻ Hội viên kèm phần mềm hoạt động hệ thống với hình thức đầu tư trang bị mới thiết bị phần cứng và phần mềm; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống phần mềm quản lý Hội viên, lưu trữ hồ sơ Hội viên, phần mềm thẩm định, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm. Xây dựng Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15.000 triệu đồng (15 tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước, ngành Công nghệ thông tin.

8. Địa Điểm: Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tại số 59 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và các tchức Hội trực thuộc trong toàn quc.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2018./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1678/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76