Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 165/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Đề án Đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông

Số hiệu: 165/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT, CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG PHỤC VỤ AN NINH TRẬT TỰ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Đầu tư đồng bộ, hiện đại để kết nối, chia sẻ dữ liệu (có thể sử dụng chung, phù hợp với mục tiêu và là tiêu chí quan trọng để xây dựng thành phố thông minh); bảo đảm yêu cầu mở, đáp ứng nhu cầu nâng cấp, mở rộng khi cần thiết.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý, minh bạch số liệu, phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình cải cách hành chính Nhà nước.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về an ninh, trật tự, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung giữa ngành Công an và ngành Giao thông vận tải (dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, giấy phép lái xe, mã số định danh cá nhân....); vận hành bảo đảm đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

d) Ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Đối với các tuyến cao tốc xây dựng mới, hệ thống camera phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ trước khi đưa tuyến đường đi vào hoạt động, liên thông dữ liệu để dùng chung cho cả việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và phục vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng Công an nhân dân.

2. Mục tiêu tổng quát

a) Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc.

b) Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; trong đó có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung...

c) Xây dựng hành lang pháp lý trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

b) Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

d) Tổ chức đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng Công an nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xử lý vi phạm và an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

đ) Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt hệ thống giám sát để đảm bảo tính thống nhất và tích hợp được các hệ thống.

e) Tầm nhìn đến năm 2030

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông...

- Nâng cao năng lực giám sát, quản lý điều hành giao thông và an ninh trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

- Cung cấp cho người dân, người tham gia giao thông các dịch vụ giao thông thông minh và các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh và tổ chức đào tạo nghiệp vụ.

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt, trang bị các hệ thống giám sát trên toàn quốc.

- Xây dựng quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Quy định đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong dự án các tuyến đường cao tốc, quốc lộ khi xây dựng mới.

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát.

- Cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương tiện, tội phạm trên tuyến giao thông.

2. Triển khai các dự án đầu tư hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

a) Dự án 1

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng một trung tâm dữ liệu dùng chung, có khả năng tích hợp quản lý các hệ thống camera giám sát khi cần kết nối vào hệ thống để Công an các đơn vị, địa phương khai thác sử dụng khi có yêu cầu.

- Nội dung chính của dự án:

+ Đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các hệ thống camera giám sát trên không gian mạng; quản lý dữ liệu dùng chung và tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an, nhất là ngành Giao thông vận tải và Tài chính, bao gồm: Hệ thống đăng ký quản lý phương tiện giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm; hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông; hệ thống quản lý giấy phép lái xe; hệ thống cơ sở dữ liệu đăng kiểm; xe kinh doanh vận tải (cả thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình của xe và camera lắp trong xe); hệ thống bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; hệ thống dữ liệu xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước...

+ Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động giám sát biển số xe; giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm; giám sát an ninh trật tự...

+ Lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc trên toàn quốc và các hệ thống camera tại các địa phương đã được đầu tư trang bị để kết nối vào hệ thống giám sát an ninh, trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông. Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh với Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an.

+ Xây dựng giải pháp bảo đảm an ninh mạng có khả năng giám sát, phát hiện, ngăn chặn hoạt động phát tán mã độc, tấn công mạng, xâm nhập trái phép hệ thống; giải pháp quản lý, chống thất thoát dữ liệu, lộ, mất bí mật nhà nước; bảo vệ thông tin cá nhân.

- Chủ đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông

- Địa điểm đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông; số 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

b) Dự án 2

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội để quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: Xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội...

- Nội dung chính của dự án:

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát...

+ Cung cấp thông tin về tình trạng giao thông thông qua nền tảng công nghệ số, bản đồ số cho người tham gia giao thông.

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt...

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...).

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị và giám sát; Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.

- Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội

c) Dự án 3

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh để quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trên không gian mạng và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: Xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội...

- Nội dung chính của dự án:

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát...

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên nhận dạng khuôn mặt...

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ cơ ùn tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...).

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị và giám sát; xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.

- Chủ đầu tư: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh

3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án

- Đề án thực hiện trong phạm vi lực lượng Công an nhân dân, đơn vị ngoài ngành Công an (đơn vị phối hợp thực hiện).

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2021 đến năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 2.150 tỷ đồng (trong đó Dự án 1: Khoảng 850 tỷ đồng; Dự án 2: Khoảng 650 tỷ đồng; Dự án 3: Khoảng 650 tỷ đồng). Kinh phí cụ thể để triển khai Đề án sẽ được tính toán trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nguồn vốn thực hiện Đề án: Nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan khác đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đánh giá hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện Đề án, dự án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức nghiệp vụ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong Đề án.

- Lập, thẩm định, trình duyệt các dự án thành phần thuộc Đề án này và bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Chủ động triển khai các giải pháp để huy động nguồn lực xã hội tham gia thực hiện Đề án, giảm chi từ ngân sách nhà nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin cũng như hiệu quả của Đề án.

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

- Quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát.

- Quy định cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương tiện, tội phạm trên tuyến giao thông.

2. Bộ Giao thông vận tải: Đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm kết nối, liên thông đồng bộ với hệ thống do ngành Công an quản lý để phục vụ việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và nhiệm vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng Công an nhân dân.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định về cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp các dự án thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công để triển khai các nhiệm vụ của Đề án do Bộ Công an chủ trì theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Bộ Công an để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi bộ, ngành phụ trách.

- Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện việc kết nối chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi địa phương.

- Xây dựng dự toán và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí để thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi của địa phương theo quy định của pháp luật. Bố trí kinh phí để đầu tư hoặc thuê dịch vụ camera giám sát của các đơn vị cung cấp theo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH, KGVX, QHĐP; Cục KSTT;
Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 165/QD-TTg

Hanoi, February 3, 2011

 

DECISION

APPROVING SCHEME FOR “INVESTING FOR INSTALLATION OF SURVEILLANCE CAMERA FOR SUPERVISING AND COORDINATING TRAFFIC TO SERVE ORDER, SECURITY AND IMPOSE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS”

PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to Law on Cybersecurity dated June 12, 2018;

Pursuant to the Law on People’s public security forces dated November 20, 2018;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At request of Minister of Public Security,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approving Scheme for “Investing for installation of surveillance camera for supervising and coordinating traffic to serve order, security and impose penalties for administrative violations” (hereinafter referred to as “Scheme”) as follows:

I. PRINCIPLES AND OBJECTIVES

1. Principles

a) Invest in a synchronized and modern manner to connect, share data (that can be used generally, conform to important objectives and criteria for developing smart city); satisfy open demands, meet upgrade and expansion requirements when necessary.  

b) Apply information technology in coordinating, managing and publicizing data, conform to the 4.0 industrial revolution and government administrative reform programs.

c) Develop big database on security and order, synchronize common database between public security sector and transport (registered data, registry, driving license, personal ID code, etc.); operate according to regulations and law, legal rights and benefits of citizens.

d) Prioritize developing supervisory systems of Hanoi City and Ho Chi Minh City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. General objectives

a) Upgrade traffic information centers, develop systems for managing, coordinating and connecting surveillance camera systems to serve security, order and impose penalties for traffic violations on a nationwide scale.

b) Develop national standards for surveillance and coordination camera system to serve order, security and impose penalties for administrative violations; which includes type of information and data collected, ability to connect, share, bridge and synchronize common data, etc.

c) Develop legal corridors in imposing penalties for road traffic violations via imaging.

3. Specific objectives:

a) Upgrade coordination center of Traffic Police Sub-department, ensure connectivity of surveillance camera systems of all entities.

b) Complete Traffic coordination and information centers of Traffic Police Sub-departments, Traffic Police Department of Police Authority of Hanoi City and Railway – Road Traffic Police Department of Ho Chi Minh City.   

c) Develop model of Traffic coordination and information centers to enable police authorities of all administrative divisions to apply on a nationwide scale.

d) Organize information technology training to enable people’s public security forces to apply achievements of the 4th industrial revolution in imposing penalties for violations and ensuring security, order.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Vision to 2030

- Develop standards, indicators and services of smart urban areas in order to combine with surveillance and coordination camera systems, etc.

- Improve traffic supervision, coordination, and social order, safety capacity of people’s public security forces.

- Provide online smart traffic services and public administrative services for the general public and road users.

II. PRIMARY TASKS AND MEASURES

1. Issue legislative documents prescribing penalties for violations against road traffic safety and order via images and organize professional training.

- Develop national standards for installation and equipment of surveillance systems on a nationwide scale.

- Develop regulations on managing and decentralizing surveillance data regarding traffic safety and order.

- Mandate inclusion of surveillance camera systems in new expressway and national highway projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Prescribe management and operation of Information centers and relevant database systems.

- Organize research, manufacturing, developing hardware and advanced supervisory software to detect violations, trace vehicles and criminals.

2. Implement projects for investing in camera systems for supervising and coordinating traffic to ensure order, security and impose penalties for violations as per the law.

a) Project 1

- Name: Investment for construction of Common database center, serving camera data connection and sharing.

- Objective: To develop a common database center that can integrate surveillance camera systems to enable police authorities and local administrative divisions to use when necessary.

- Primary contents of the project:

+ Invest in development of common database that can integrate surveillance camera systems on cyberspace; manage common data and integrate with professional systems in all sectors, especially in transport and financial sectors, including: Vehicle registration and management system; database system for imposing penalties; database system on traffic accidents; system for managing driver’s license; registration database system; commercial transport (including information from vehicle tracking data and camera mounted inside of vehicles); system for compulsory civil liability insurance of motor vehicle users; data system on imported vehicles, domestically manufactured, assembled vehicles, etc.

+ Develop software for managing common database to guarantee social order, safety and coordinate traffic with application of artificial intelligent to automatically supervise license plate; smart traffic supervision; supervision for imposing penalties for violations; supervision of order and security, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Develop cybersecurity measures that can detect, interfere and prevent dispersion of malware, cyberattack, illegal system infiltration; measures for managing, preventing loss of data and governmental secrets; protecting private information.

- Project developer: Department of Traffic Police

- Location of investment: Traffic Police Sub-department: 112 Le Duan, Hoan Kiem, Hanoi City.

b) Project 2

- Name: Upgrade of Information centers and installation of traffic surveillance and coordination camera systems serving order, security and imposing penalties for violations for Department of Traffic Police, Hanoi City Police Authority.

- Objectives: Complete Traffic information and coordination center of Department of Traffic Police of Hanoi City Police Authority to coordinate and manage traffic in a modern fashion satisfactory to demands of people’s public security forces in modern time. Connect, share common data and satisfy public service demands of the general public such as: Impose penalties for administrative violations, vehicle registration, etc.

- Primary contents of the project:

+ Develop a Smart traffic coordination center to jointly manage all surveillance cameras of the city (mobilize all installed surveillance cameras of the general public, organizations and enterprises). Coordinate all traffic activities and supervise order security in Hanoi City.

+ Integrate digital maps for managing cameras installed in the city and apply artificial intelligence in facial recognition, license plate recognition, and supervision of violations against traffic order, safety and individuals to be overseen, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Install specialized cameras for smart traffic supervision; supervise and impose penalties for violations (curved sections, bridge sections, junctions with traffic lights, spots with regular traffic accidents, public areas, etc.); supervise order and security; supervise individuals to be monitored using facial recognition when necessary, etc.

+ Upgrade current software in the center to enable automatic data update and analysis upon request such as: Automatically detecting violating vehicles, automatically issuing warnings regarding traffic congestion and potential traffic congestion, automatically issuing warnings and displaying vehicles to be monitored (stolen vehicles, hit-and-run vehicles, vehicles involved in criminal acts to be supervised, etc.).

+ Upgrade image storage system, display and supervision control system; develop measures for sharing image data to Information center of Ministry of Public Security, Public Security Authority of the City and People’s Committee of the City.

+ Add electronic screens in all entries and exits of the city and station terminals to serve traffic coordination and publicize traffic order and safety.

+ Equip specialized tablets serving control and investigation for resolving traffic accidents on scene.

- Project developer: Police Authority of Hanoi City

- Location: Department of Traffic Police, Police Authority of Hanoi City

c) Project 3

- Name: Upgrade of Information centers and installation of traffic surveillance and coordination camera systems serving order, security and imposing penalties for violations for Department of Railway - Road Traffic Police, Ho Chi Minh City Police Authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Primary contents of the project:

+ Develop a Smart traffic coordination center to jointly manage all surveillance cameras of the city (mobilize all installed surveillance cameras of the general public, organizations and enterprises). Coordinate all traffic activities and supervise order security in Ho Chi Minh City.

+ Integrate digital maps for managing cameras installed in the city and apply artificial intelligence in facial recognition, license plate recognition, and supervision of violations against traffic order, safety and individuals to be overseen, etc.

+ Install specialized cameras for smart traffic supervision; supervise and impose penalties for violations (curved sections, bridge sections, junctions with traffic lights, spots with regular traffic accidents, public areas, etc.); supervise order and security; supervise individuals to be monitored using facial recognition when necessary, etc.

+ Upgrade current software in the center to enable automatic data update and analysis upon request such as: Automatically detecting violating vehicles, automatically issuing warnings regarding traffic congestion and potential traffic congestion, automatically issuing warnings and displaying vehicles to be monitored (stolen vehicles, hit-and-run vehicles, vehicles involved in criminal acts to be supervised, etc.).

+ Upgrade image storage system, display and supervision control system; develop measures for sharing image data to Information center of Ministry of Public Security, Public Security Authority of the City and People’s Committee of the City.

+ Add electronic screens in all entries and exits of the city and station terminals to serve traffic coordination and publicize traffic order and safety.

+ Equip specialized tablets serving control and investigation for resolving traffic accidents on scene.

- Project developer Police Authority of Ho Chi Minh City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Scope and duration of Scheme implementation

- The Scheme shall be implemented within the people’s public security forces and entities beyond public security sector (in a cooperative manner).

- Implementation duration: from 2021 to 2025.

III. EXPENDITURE ON SCHEME IMPLEMENTATION

1. Total expenditure on implementation: Approximate 2,150 billion VND (in which, expenditure on implementation of Project 1: Approximately 850 billion VND; Project 2: Approximately 650 billion VND; Project 3: Approximately 650 billion VND). Specific expenditure on implementation shall be calculated during preparation, appraisal and approval of investment projects as per the law.

2. Funding sources: State budget (including expenditure on investment for development and recurrent expenditure), private capital and other legal funding sources. Encourage the use of funding sources integrated in other relevant programs and projects which have been implemented.

IV. ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

1. Ministry of Public Security

- Taking charge and cooperating with relevant entities in organizing Scheme implementation; assessing effectiveness and submitting reports on effectiveness of Scheme implementation as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preparing, appraising and approving component projects affiliated to this Scheme and allocating expenditure as per the law.

- Actively implementing measures for mobilizing social sources to participate in Scheme implementation, reducing expenditure from state budget; ensuring absolute information safety, security and effectiveness of the Scheme.

- Organizing supervision and assessment of Scheme implementation; proposing Scheme revision when necessary; organizing preliminary and final conclusion of Scheme implementation.

- Taking charge and cooperating with relevant agencies in developing national standards on camera systems for traffic surveillance and coordination serving order, security and imposing penalties for administrative violations.

- Develop regulations on managing and decentralizing surveillance data regarding traffic safety and order.

- Prescribe maintenance and operation of surveillance camera systems.

- Prescribe management and operation of Information centers and relevant database systems.

- Organize research, manufacturing, developing hardware and advanced supervisory software to detect violations, trace vehicles and criminals.

2. Ministry of Transport: Mandating inclusion of surveillance camera system in designing, constructing new expressways and national highways satisfactorily to national standards on camera systems for traffic surveillance and coordination serving order, security and imposing penalties for administrative violations; guaranteeing connectivity and synchronization with systems managed by public security sector to serve monitor and maintenance of road authority and detect violations and criminal acts on routes under management of people’s public security.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministry of Information and Communications

- Applying information technology in developing systems for traffic surveillance and coordination serving order, security and imposing penalties for administrative violations.

- Cooperating with Ministry of Public Security in developing Decree on management and operation of Information centers and relevant database systems.

5. Ministry of Planning and Investment: Consolidating projects executed under public investment to implement tasks of the Scheme under direction of Ministry of Public Security according to principles, indicators and public investment allocation quota of each phase approved by competent authorities and submitting reports to the Prime Minister.

6. Ministry of Finance: Allocating recurrent expenditure in annual state budget estimates to Ministry of Public Security for Scheme implementation according to regulations and law on state budget and relevant law provisions.

7. Ministries, ministerial agencies and governmental agencies

- Cooperating with Ministry of Public Security in implementing relevant contents of the Scheme within their responsibilities.

- Actively allocating expenditure on connecting, sharing and bridging data among ministries as per the law.

8. People’s Committees of provinces or central-affiliated cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Developing estimates and requesting People's Councils of the same level to allocate expenditure on implementing relevant contents of the Scheme within their responsibilities as per the law. Allocating expenditure on investing or hiring camera surveillance service provided under national standards on camera systems for traffic surveillance and coordination serving order, security and imposing penalties for administrative violations.

Article 2. This Decision comes into effect from the date of signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, relevant organizations, agencies and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINSITER
Truong Hoa Binh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.400

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!